Aktuellt

Tomteboda1

Aktuellt

Kommande träffa-styrelsen-tider:

 

Plats: Styrelserummet mittemot tvättstugan

 

Måndag 7/10

Måndag 21/10

Måndag 4/11


 

Tid: 18:30-19:00

 

Om du har akuta frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt

Kontakt

 

På Träffa styrelse-tiderna kan du bland annat:

 

• Ställa frågor till styrelsen

• Få tillgång till gym och bastu (endast för medlemmar, ej andrahandsuthyrning)

• Teckna avtal för årsbiljett för parkeringsplatser. 250 kr/mån, debiteras på månadsavgift.

• Köpa

- Parkeringbiljett (30 dagar) 300 kr

- Brandvarnare 50 kr och annan brandsäkerhetsutrustning

- ”Stå billigare”-biljett (ger reducerade priser under 1 år) 50 kr

- Låskolvar till tvättstugebokning 100 kr

- Nyckelbricka till portar,tvättstuga, cykelrum etc. 200 kr

 

OBS! ENDAST KONTANT BETALNING

 


2019-10-03


STÄDDAG

Glöm inte städdagen nu på lördag den 5 oktober


Vi ses på innergården mellan hus 10-12-14 kl 10.00

Kläder efter väder. Medtag gärna handskar


Kan du inte komma så se i alla fall till att det är snyggt utanför din egen dörr. Torka av räcket på loftgången, plocka bort skräp samt se till at din brevlåda är namnad rätt.


ELPA

Föreningen har sagt upp avtalet med TV-leverantören ELPA pga höga kostnader och låg användandegrad. Avtalet upphör den 31/12 2019


Använder du ELPA och vill fortsätta titta på TV även år 2020 behöver du byta TV-leverantör. Via föreningens bredbandsleverantör OWNIT kan du beställa en box. 


Hälsar

Styrelsen


2019-09-17


Allmän info


Akademiska Hus kommer utföra nya sprängarbeten under veckorna 37-43 då infarten till de nya husen behöver sänkas.


Gällande elmätarna så är de nu installerade i alla lägenheter förutom 10 st. I 32 av lägenheterna är det dock kommunikationsfel med elmätarna. Styrelsen kommer inom kort kontakta berörda medlemmar. 


Glöm inte städdag den 5 oktober kl 10! Vi träffas på innergården mellan hus 10-12-14


Det finns nu ytterligare ett farthinder längs Fogdevreten. Förhoppningsvis ska detta leda till att hastigheten sänks längs gatan. En uppmaning till alla medlemmar är att hålla nere hastigheten på gatan och tänka på att det finns många småbarn och djur i föreningen!


Trevlig höst!


Hälsar

Styrelsen


2019-09-05


Information in english below


Den 11-12 september ska alla lägenheter i föreningen efterbesiktigas för ev betongsprickor. Detta då Akademiska hus har avslutat sprängarbetet med husen på andra sidan Fogdevreten.


Information om tider och datum för respektive lägenhet har lämnats i brevlådan. Se till att vara hemma eller häng undernyckeln i tuben under aviserad tid. 


Vänligen kom ihåg följande gällande låstuberna 

- Det går endast att hänga UNDERNYCKELN (dvs nyckeln till det undre låset) i tuben

- Du ska BARA hänga undernyckeln i tuben (INGA andra nycklar eller nyckelringar får hänga där)

- Lås ENDAST det undre låset när du går hemifrån på aktuell dag 


The company "Project Engagemang" will perform an inspection of all apartments since the demolition work on the other side of Fogdevreten is finished. 


Information regarding dates and hours for each apartment has been provided in your mail box. 


Please make sure to be home during these hours or hang your small key in the tube in the door. 


Please note the following when using the tube in the door

- Use ONLY the small key

- ONLY put the small key in the tube in the door (NO other keys or key rings can be put in the tube)

- Use ONLY the small lock when leaving the apartment   


Tack för samarbetet!


Hälsar

Styrelsen2019-09-03


STÄDDAG


Den 5 oktober blir det städdag i föreningen. 


Se inbjudan här 


Vänligen kom! Så får vi alla en finare boendemiljö!


Hälsar 

Styrelsen 


2019-06-19


Viktig information om elräkningen!


HÄR FÖLJER VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM HAR SYNPUNKTER PÅ DIN ELRÄKNING FÖR DETTA KVARTAL!


Sedan ca 1 år har inläsningscentralen för samtliga elmätare i föreningen varit sönder. Detta innebär att vi under perioden inte har kunnat debitera efter verklig förbukning utan baserat elräkningarna på schablonavgifter eller uppskattningar/estimeringar. I vissa lägenheter har avläsningen av elmätarna inte kunnat göras på ytterligare längre tid. 


För att kunna debitera efter verklig förbrukning bestämde styrelsen att ett helt nytt elmätarsystem skulle köpas in, vilket betyder att samtliga mätare har bytts ut inkl byte av inläsningscentralen.


Under tiden så har dock elmätarna fortsatt mäta elen i respektive lägenhet men vi har inte kunnat läsa av dom. I samband med bytet av elmätarna har man dock kunnat läsa av den verkliga mätarställningen. DVS Elmätarbolaget har kunnat jämföra de uppskattningar/estimeringar de gjort under året med vad varje lägenhet faktiskt förbrukat. De har sedan korrigerat för mellanskillanden. 


Korrigeringen läggs på fakturan för detta kvartal. TYVÄRR framgår det inte på fakturan att det är en korrigering som ligger till grund för de avvikande värdena. Detta har förståeligt nog skapat en hel del förvirring.


Styrelsen har bett elmätarföretaget att ytterligare förklara varför elräkningarna ser ut som de gör detta kvartal. Hoppas att informationen nedan kan vara till hjälp att förstå varför elräkningarna är avvikande denna månad. 


NEDAN FÖLJER INFORMATION FRÅN ELMÄTARBOLAGET. NÄR DET STÅR "VI/JAG" AVSES ELMÄTARBLAGET. 


De stora flertalet elmätare byttes i början av maj. I samband med detta så fick vi tillgång till den gamla mätarens mätarställning.
De mätarställningar som då kunde avläsas medförde upp/ner-justeringar av de tidigare estimerade värdena.

Tyvärr så blev installationen inte klar avseende kommunikation (inläsningscentralen) förens 2019-06-13. Detta medförde en del special-hantering vad gäller rapportering gentemot förvaltaren (SBC).

Brf Tomteboda 1 har kvartalsvis avisering, nu i början av Juni så kräver förvaltaren in förbrukningar för Mars-April-Maj, som läggs på avierna för Juli-Aug-Sept.

Justering
De rapporterade förbrukningarna för Mars-April bär justeringen av tidigare utförda estimeringar. Det innebär att de mätare som
haft för lågt estimerade värden fick förhöjd förbrukning Mars-April för att därmed komma i fas. För de mätningar där de estimerade värdena varit för höga gjordes istället avdrag på Mars-Aprils värden för att få mätning/rapportering i fas.


I några fall så är justeringen så stor att förbrukningen helt nollats. För andra blir elräkningen väsentligt högre än vanligt. 

Rapportering av Majs förbrukning
Eftersom kommunikation till de nya mätarna inte fanns klar då förvaltaren krävde in värden för Maj så har vi tvingats estimera denna månad. Det har gjorts med ett brf-snitt på 155,5 kWh rätt över på samtliga boende. De som hade återstående rabatter från April har fått estimatet minskat med motsvarande värde.


Det nya mätsystemet
De nya mätarna är på plats i snart alla lägenheter och kommunicerar nu som de skall. Enligt installatör återstår det nu bara ett tiotal där man ej fått åtkomst.

Eftersom förbrukningen för Maj är estimerad/uppskattad kommer det bli en avslutande justering då vi rapporterar in värden för Juni. Därefter är samtliga mätningar i fas med rapporteringen.

Avvikelse-1
Det fyrtiotal lägenheter som man inte fick tillgång/åtkomst till i samband med utrullningen av nya systemet i Maj har inte varit med i hanteringen ovan, de återstår att justera i samband nästkommande rapportering.


Avvikelse-2
Jag skrev ovan att kommunikationen inte kom igång ordentligt förens 2019-06-13, men för ett femtiotal mätare som man anslöt tidigt på test där fanns kommunikation och för dessa behövdes ingen estimering av Majs förbrukning.


För ytterligare frågor eller förklaring. Kontakta styrelsen. 


2019-06-04


Nu ska väghindret utanför hus 6 återställas. Det kommer vara begränsad framkomlighet på gatan den 11/6 pga asfaltering. 


Vi har nya parasoll i föreningen. Hantera de varsamt så håller de förhoppningsvis länge


Trevlig sommar!


Hälsar

Styrelsen 


2019-05-17


Årsredovisning 2018 finns här


Vi ses på årsstämman den 29 maj kl 19.00 i styrelserummet!


Hälsar

Styrelsen


2019-05-15


Elmätarbytet

För de lägenheterna där elektrikerna av en eller annan anledning inte kom in i lägenheten är det nu bokat ett nytt datum


TISDAGEN DEN 4 JUNI kl 8-18

 

Mer info kommer till berörda (håll koll i din brevlåda!) samt finns här. Se till att antingen ha hängt nycklen i tublåset eller var hemma

 

Vid minsta fråga kontakta styrelsen


Det finns nu en Facebookgrupp för boende i föreningen!

 

Gruppen är till för kommunikation mellan boende, exempelvis

- Utlåning av grejer

- Köp/sälj/skänk

- Utbyta idéer

- Grannsamverkan

 

Gruppen heter Brf Tomteboda 1, Fogdevreten.

 

Gå gärna med!

 

OBS! Frågor och synpunkter riktade till styrelsen skickas fortsatt till styrelsen@tomteboda1.se. De kommer inte besvaras i Facebookgruppen!


Vänliga hälsningar

Styrelsen2019-05-14


I de flesta lägenheterna i föreningen är nu elmätaren bytt! Till de lägenheter där mätarna ännu ej är bytta kommer inom kort information om när återbesök sker. 


Har du frågor innan dess kontakta styrelsen. Styrelsen arbetar för att alla ska vara bytta innan juni är slut för att kunna debitera el efter verklig förbrukning från och med juli. 


Hälsar

Styrelsen 


2019-05-06


Kallelse till årsstämma, information om luftventiler samt gårdsregler och utemöbler


Kallelse till årets årsstämma finner du här.


I hus 6 och 12 saknas det luftventiler i sovrummen. Under maj månad kommer detta åtgärdas vilket kräver tillgång till alla lägenheter i hus 6 och 12. Mer information kommer till berörda inom kort. För frågor kontakta styrelsen.


Nu är äntligen sommaren på intågande! Styrelsen vill därför påminna om gårdsreglerna vilka du hittar här. 


Föreningen har inhandlat nya utemöbler vilka levereras under veckan. Kom gärna ner och hjälp till och plocka upp möblerna om du har tid och lust!


Med hopp om en härlig utesäsong,

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna 


2019-04-11


Nu är datumen för byte av elmätare i respektive hus satta. Läs mer här


Vänligen

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna


2019-04-05


Elmätarsystemet är sönder och inom kort påbörjas installationen av ett nytt. Detta innebär att elektriker kommer behöva tillgång till varje lägenhet i föreningen för att byta ut de gamla elmätarna mot nya.


Elektrikerna kommer att genomföra bytet den 6-10 maj. Inom kort kommer datum för respektive hus aviseras. Antingen hänger du en nyckel i nyckeltuben eller så är du hemma. Du behöver även se till att elektrikerna kommer åt elskåpet där elmätaren sitter.


Har du inte möjlighet att varken hänga ut nyckeln eller vara hemma på det aviserade datumet betalar du själv för att elektrikerna kommer en annan dag.


Observera att det är mycket viktigt att alla elmätare byts ut, för det är inte förrän alla är bytta som vi kommer kunna debitera el efter faktisk förbrukning istället.


För frågor angående installationen kontakta styrelsen@tomteboda1.se eller kom förbi på en träffa styrelsen-tid


Tack för sammarbetet!


Hälsar
Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna


2019-04-01


Markförsäljning, motioner till årsstämma och installation av nya elmätare


Detaljplanen för marken som föreningen ska stämma är nu ute för granskning. Se mer på Solna Stads hemsida


Välkomna att lämna in era motioner till BRF Tomteboda 1s årsstämma, som kommer att hållas onsdag 29/5 kl 19.00 i styrelserummet.


För att styrelsen ska hinna behandla och besvara era motioner till stämman ska de lämnas in senast söndag 28/4. Motioner som lämnas in i tid kommer med på kallelsen till stämman. Motioner som lämnas in för sent kommer inte med på kallelsen, och lyfts därför inte på stämman.


Maila din/dina motion/er till styrelsen@tomteboda1.se eller lämna dom i brevlådan till styrelserummet vid tvättstugan, senast 28/4.


För att din motion ska ha så stor chans som möjligt att antas av stämman är det viktigt att du är med på stämman och att motionen är lätt att förstå och är konstruktiv. Läs mer här 


Installation av elmätare kommer påbörjas i början av maj. Mer information kommer inom kort upp i portarna och här på hemsidan. Installationen kommer kräva tillgång till samtliga lägenheter i föreningen. 


Vänliga hälsningar

Styrelsen


2019-03-05

Markförsäljning, elavgifter och årsstämma


Nu finns det ny information om markförsäljningen, läs mer under fliken markförsäljning


Även under perioden april-juni kommer eldebiteringen bygga på uppskattningar från föregående år. Debitering av verklig förbrukning kommer återupptas så snart de nya mätarna är i bruk. 


Årsstämma kommer hållas den 29/5 kl 19.00 i styrelserummet. Mer information kommer inom kort. 


Vänligen

Styrelsen 


2019-02-13

Uppdatering om elmätarsystemet


Styrelsen har nu tecknat avtal med den leverantör som ska installera ett nytt system för elavläsning. Installation av det nya systemet planeras preliminärt till slutet av våren/början av sommaren 2019. 


Installationen kommer innebära att leverantören behöver åtkomst till samtliga lägenheter i föreningen. Vi återkommer med mer information om datum och tider när det närmar sig. 


Vänligen

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna


2019-02-07

Information om föreningens regler gällande avfall och återvinning

 

På förekommen anledning vill styrelsen informera medlemmar och hyresgäster om föreningens regler gällande avfall och återvinning.

 

Moloker för hushållssopor finns utanför hus 4, 8 och 14. I dessa får endast hushållssopor som inte kan återvinnas eller återbrukas slängas. Inga sopor får ställas utanför molokerna. Är det fullt så gå till en annan behållare.

 

Rum för återvinning finns längst ner på gatan, under hus 14. Det finns två rum för återvinning. Till höger finns kärl för grovavfall, kartong, metallförpackningar, plastförpackningar, glas (färgat och ofärgat), elektronik, ljuskällor och småbatterier. Till vänster finns kärl för matavfall och farligt avfall (t.ex aerosoler). Längs gatan finns sopkärl för tidningar. Kärlen får inte fyllas över kanten. Ingenting får sticka upp över kärlkanten. Allt som slängs ska vara tillplattat (gäller särskilt kartonger och plast). Det är inte tillåtet att ställa föremål bredvid kärlen. Följ regler för vad som får slängas i respektive kärl (se lappar på plats).

 

Större avfall (som t.ex uppkommer vid renovering) får inte slängas i grovavfall. Då måste respektive medlem själv transportera bort avfallet.

 

Föreningen betalar varje år stora summor för att forsla bort avfall som slängts felaktigt. Detta är helt onödiga kostnader! Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar och hyresgäster att följa reglerna. Fortsätter det som idag kommer styrelsen behöva införa åtgärder, till exempel begränsade öppettider med vakt. I värsta fall får återvinnings-/grovsoprummet tas bort såsom det gjorts i många andra föreningar.

 

Styrelsen vill samtidigt meddela att det inte heller är tillåtet att ställa avfall på loftgångarna eller på annan allmän plats i väntan på bortforsling.

 

Har du frågor om eller synpunkter på avfallshanteringen i föreningen, vänligen kontakta styrelsen@tomteboda1.se 

 

Vänligen

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna

 

Portelefoninstallation

 

2018-06-29

 

Porttelefonerna är nu i bruk!

 

Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster.

 

Önskar du lägga till/ta bort eller ändra nummer i porttelefonen ska du maila styrelsen. Uppge:

- Namn

- Nummer

- Lägenhetsnummer (internt, dvs 5 siffror)

- Vilket hus du bor i

 

Uppdatering av porttelefonsystemet sker ca en gång per månad.

 

Porttelefon instruktion

 

Besökarinstruktion porttelefon

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna

 

 

 

 

Karta över gemensamma utrymmen (2016-10-17)

 

Nu finns en karta över gemensamma utrymmen, t.ex tvättstuga, gym och bastu samt cykelrum på sidan För boende

 

 

Elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar

 

Styrelsen inför en elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar vilket minskar administrationen och underlättar för medlemmar. Ansöka på:

 

http://tomteboda1.se/andrahandsuthyrning.html

 

 

Avgift vid andrahandsuthyrning

 

Styrelsen har beslutat att ta ut en administrativ avgift på 360 kronor i månaden vid andrahandsuthyrning.

 

Denna avgift gäller alla andrahandsuthyrningar fr.o.m. 160201. Avgiften kommer att dyka upp på aprilavin och faktureras från 160201.

 

Syftet med avgiften är att täcka de kostnader, både i form av styrelsetid samt hos SBC, som föreningen har i samband med att medlemmar upplåter sina lägenheter i andra hand.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

 

Styrelsen i föreningen jobbar enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Läs mer om vad det innebär här!

 

 

Uthyrning via Airbnb och andra förmedlingssajter

 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via förmedlingssajter utan styrelsens medgivande. Detta är reglerat i Bostadsrättslagen (7 kap. 10-11§§). Läs mer på Hyresnämndens sajt.

 

Andrahandsuthyrning med giltiga skäl över längre perioder är så klart tillåtet men kräver styrelsens godkännande.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved