Årsstämma

Tomteboda1

Årsstämma


Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 kommer hållas onsdagen den 29/5 kl 19.00 i styrelserummet mitt emot tvättstugan. 


Kallelse inklusive motioner till stämman hittar du här. 


Årsredovisning 2018 hittar du här


Protokoll 2019 hittar du här 


Årsstämma 2018


Årsstämman 2018 hölls onsdagen den 30/5 kl 19.00 i styrelserummet mitt emot tvättstugan.


Kallelse inklusive motioner till stämman hittar du här


Årsredovisning 2017 hittar du här


Protokoll 2018 hittar du härÅrsstämman 2017


Årsstämma på Brf Tomteboda 1 hölls onsdag 31/5 kl 19:00 i styrelserummet mittemot tvättstugan.


Dagordning: Dagordning 2017

Motioner: Motioner 2017

Årsredosvisning: Årsredovisning 2016Motioner till årsstämma


Vi som medlemmar äger tillsammans vår förening och därför är det självklart att vi ska kunna påverka vad föreningen och styrelsen lägger sin tid på att utveckla och underhålla. Detta kan du göra till vardags genom att ställa frågor och ge förslag till styrelsen, men lite större förändringar, t.ex. ändringar i hur föreningens lokaler utnyttjas, måste tas beslut om vid årsstämman. För att lyfta en fråga på årsstämman behöver du lämna in en motion. Alla motioner som lämnas in innan deadline för motioner till årsstämman behandlas av styrelsen och tas med på kallelsen till stämman. Tanken med att motioner måste vara med på kallelsen är att alla medlemmar ska kunna "sitta hemma vid köksbordet" och fundera över vad de tycker om de förslag som ska tas upp på stämman. Eftersom alla medlemmarna i föreningen kan vara med och ta beslut om motioner är det viktigt att motionerna är lätta att förstå. Här följer några tips på hur du kan formulera din motion samt förslag på form:


Innehåll i motion

 • Skriv kortfattat
 • Använd enkla ord och formuleringar
 • Ta endast upp ett ämne per motion.


Form på motion

 1. Rubrik
 2. Vad vill du att föreningen ska göra?
 • Tydliggör problem/utvecklingsområdet och ange bakgrundsfakta
 1. Syfte/motivering
 • Förklara varför du tycker som du gör
 1. Förslag till beslut
 • “Jag/vi föreslår därför att stämman beslutar att..”
 1. Ort, datum och underskrift
 2. Eventuella bilagor och referenser


Alla motioner som lämnas in till styrelsen tas upp på årsstämman, även de som styrelsen föreslår att de avslås. Din motion kommer att bifogas med de handlingar som skickas ut inför stämman och meningen är att alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om din motion innan årsstämman, så de kan vara med och ta beslut om den.


Du kan läsa mer om årsstämma och motioner på Bostadsrätternas hemsida.Årsredovisningar


En samling av föreningens årsredovisningar hittar du på sidan Dokument.

Copyright © All Rights Reserved