Aktuellt

Tomteboda1

Aktuellt

Kommande träffa-styrelsen-tider:

 

Plats: Styrelserummet mittemot tvättstugan

 


Måndag 6/4

Onsdag 6/5 (OBS! Ändrat datum)

Årsstämma 27/5 kl 19.00


OBS! Från och med mars 2020 kommer träffa-styrelsetiderna vara en gång per månad (oftast första måndagen i varje månad)Tid: 18:30-19:00

 

Om du har akuta frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt

Kontakt

 

På Träffa styrelse-tiderna kan du bland annat:

 

• Ställa frågor till styrelsen

• Få tillgång till gym och bastu (endast för medlemmar, ej andrahandsuthyrning)

• Teckna avtal för årsbiljett för parkeringsplatser. 250 kr/mån, debiteras på månadsavgift.

• Köpa

- Parkeringbiljett (30 dagar) 300 kr

- Brandvarnare 50 kr och annan brandsäkerhetsutrustning

- ”Stå billigare”-biljett (ger reducerade priser under 1 år) 50 kr

- Låskolvar till tvättstugebokning 100 kr

- Nyckelbricka till portar,tvättstuga, cykelrum etc. 200 kr

 

OBS! ENDAST KONTANT BETALNING

 


Påminnelse om avslut TV-abonnemang


Som tidigare aviserat har föreningen sagt upp abonnemanget med tidigare analoga TV-leverantör från den 1/4 2020. Detta betyder att det inte kommer finnas TV “från väggen” från den 1/4 2020.


Styrelsen vill därför påminna alla boende (sista påminnelsen) om att du själv måste ordna med TV-abonnemang om du vill fortsätta kunna se på TV från den 1/4 2020.


Du kan till exempel kontakta föreningens internetleverantör OWNIT eller använda annan lösning, så som apple-TV eller andra streamingtjänster.


Vänliga hälsningar 

Styrelsen


Årsstämma 2020


Årsstämman kommer hållas den 27/5 kl 19.00 i styrelserummet mitt emot tvättstugan (Fogdevreten 8, BV)


Vänligen skicka in dina motioner senast den 30 april 2020 genom att maila styrelsen. Märk mailet med "Motion till årsstämman" alt lägg en lapp i föreningens brevlåda. 


PS. Motioner om balkonger har lämnats in flertalet gånger tidigare. Stämman har då varit negativ till balkonger och avslagit fortsatt arbete kring detta. Läs gärna tidigare protokoll för mer info. Du hittar de under fliken Årsstämma


Hälsar

Styrelsen


2020-03-05

Info från Lindbäcks bygg om bygget på andra sidan gatan


Hälsar

Styrelsen 


2020-03-02

Uppdatering fläktar efter vattenskada hus 14  samt påminnelse om avslut av TV-abonnemang


Här kommer ytterligare en påminnelse om att från den 1 april 2020 ingår TV inte längre i avgiften. De medlemmar som vill ha TV får själva ordna och betala för detta. T.ex kan man använda föreningens internetleverantör OWNIT som också erbjuder TV eller så kan man använda streamingtjänster.


Föreningen har alltså från den 1 april inte längre någon gemensam lösning för TV utan om man vill se på TV får man själv ordna med detta. 


Föreningens hyresgäster kommer få annan TV-lösning och kontaktas separat.


De som påverkades av vattenskadan i hus 14 och fick en fläkt i december får gärna lämna tillbaka denna under en träffa-styrelsetid.


Hälsar
Styrelsen


2020-02-19


Detaljplanen för marken som ska säljas antogs av byggnadsnämnden i Solna den 17/2. Nu ska ärendet även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan detaljplanen blir formellt antagen. Därefter kan planen vinna laga kraft och köpet av marken kan gå igenom. 


Vänliga hälsningar

Styrelsen


2020-02-16

Uppdatering markförsäljning och styrelsearbete 


På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras. 


Vi har alltså spännande år framför oss! Tyvärr är det många av nuvarande styrelse som inte har möjlighet att fortsätta. Därför söker styrelsen flertalet nya medlemmar (minst 5). Hoppas just du är intresserad! Hör gärna av dig till styrelsen.


Årsstämman kommer vara den 27/5 kl 19 i styrelserummet. Kallelse kommer separat längre fram. Det är på stämman som den nya styrelsen väljs


Vänliga hälsningar

Styrelsen


2020-01-06

Nu finns de nya parkeringsbiljetterna! Välkommen att hämta ut din biljett alternativt köpa en ny biljett på en träffa-styrelsentid.


Från och med idag så ska felanmälningar rörande tvättstugan gå till FT-drift, ej styrelsen. 


2019-12-27


Snart ett nytt år! Det innebär några förändringar för föreningen. Läs mer om förändringarna i nyhetsbrevet som du hittar här (the letter is also in English)


Från den 1/1 2020 har föreningen en ny teknisk förvaltare - FT Drift. 


Avtalet med TV-leverantören Elpa är uppsagt och avslutas den 1/4 2020. Använder du dig av ELPA behöver du ändra leverantör innan dess, t.ex till vår bredbandsleverantör OWNIT.

Hyresgäster i föreningen kommer få mer info om detta separat.


Gott nytt år!


ENGLISH: There is a news letter available (English on second page).


From 1 January 2020 the Association will change maintanence service sompany to FT Drift


The contract with Elpa for terrestrial TV is terminated and it will end om 1 April 2020. If you use ELPA´s services you must change TV-provider prior to that. The Association´s internet provider, OWNIT, also has a TV-offering.

Tennants (not members) to the Association will get more information soon.   


Happy new year!


The Board 


2019-12-02


ELPA

Föreningen har sagt upp avtalet med TV-leverantören ELPA pga höga kostnader och låg användandegrad. Avtalet upphör den 1/4 2019


Använder du ELPA och vill fortsätta titta på TV även år 2020 behöver du byta TV-leverantör. Ett alternativ är att via föreningens bredbandsleverantör OWNIT kan du beställa en box. 


Hälsar

Styrelsen


2019-09-05


Information om låstuberna


Vänligen kom ihåg följande gällande låstuberna 

- Det går endast att hänga UNDERNYCKELN (dvs nyckeln till det undre låset) i tuben

- Du ska BARA hänga undernyckeln i tuben (INGA andra nycklar eller nyckelringar får hänga där)

- Lås ENDAST det undre låset när du går hemifrån på aktuell dag Please note the following when using the tube in the door

- Use ONLY the small key

- ONLY put the small key in the tube in the door (NO other keys or key rings can be put in the tube)

- Use ONLY the small lock when leaving the apartment   


Tack för samarbetet!


Hälsar

Styrelsen


2019-06-19


Viktig information om elräkningen!


HÄR FÖLJER VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM HAR SYNPUNKTER PÅ DIN ELRÄKNING FÖR DETTA KVARTAL!


Sedan ca 1 år har inläsningscentralen för samtliga elmätare i föreningen varit sönder. Detta innebär att vi under perioden inte har kunnat debitera efter verklig förbukning utan baserat elräkningarna på schablonavgifter eller uppskattningar/estimeringar. I vissa lägenheter har avläsningen av elmätarna inte kunnat göras på ytterligare längre tid. 


För att kunna debitera efter verklig förbrukning bestämde styrelsen att ett helt nytt elmätarsystem skulle köpas in, vilket betyder att samtliga mätare har bytts ut inkl byte av inläsningscentralen.


Under tiden så har dock elmätarna fortsatt mäta elen i respektive lägenhet men vi har inte kunnat läsa av dom. I samband med bytet av elmätarna har man dock kunnat läsa av den verkliga mätarställningen. DVS Elmätarbolaget har kunnat jämföra de uppskattningar/estimeringar de gjort under året med vad varje lägenhet faktiskt förbrukat. De har sedan korrigerat för mellanskillanden. 


Korrigeringen läggs på fakturan för detta kvartal. TYVÄRR framgår det inte på fakturan att det är en korrigering som ligger till grund för de avvikande värdena. Detta har förståeligt nog skapat en hel del förvirring.


Styrelsen har bett elmätarföretaget att ytterligare förklara varför elräkningarna ser ut som de gör detta kvartal. Hoppas att informationen nedan kan vara till hjälp att förstå varför elräkningarna är avvikande denna månad. 


NEDAN FÖLJER INFORMATION FRÅN ELMÄTARBOLAGET. NÄR DET STÅR "VI/JAG" AVSES ELMÄTARBLAGET. 


De stora flertalet elmätare byttes i början av maj. I samband med detta så fick vi tillgång till den gamla mätarens mätarställning.
De mätarställningar som då kunde avläsas medförde upp/ner-justeringar av de tidigare estimerade värdena.

Tyvärr så blev installationen inte klar avseende kommunikation (inläsningscentralen) förens 2019-06-13. Detta medförde en del special-hantering vad gäller rapportering gentemot förvaltaren (SBC).

Brf Tomteboda 1 har kvartalsvis avisering, nu i början av Juni så kräver förvaltaren in förbrukningar för Mars-April-Maj, som läggs på avierna för Juli-Aug-Sept.

Justering
De rapporterade förbrukningarna för Mars-April bär justeringen av tidigare utförda estimeringar. Det innebär att de mätare som
haft för lågt estimerade värden fick förhöjd förbrukning Mars-April för att därmed komma i fas. För de mätningar där de estimerade värdena varit för höga gjordes istället avdrag på Mars-Aprils värden för att få mätning/rapportering i fas.


I några fall så är justeringen så stor att förbrukningen helt nollats. För andra blir elräkningen väsentligt högre än vanligt. 

Rapportering av Majs förbrukning
Eftersom kommunikation till de nya mätarna inte fanns klar då förvaltaren krävde in värden för Maj så har vi tvingats estimera denna månad. Det har gjorts med ett brf-snitt på 155,5 kWh rätt över på samtliga boende. De som hade återstående rabatter från April har fått estimatet minskat med motsvarande värde.


Det nya mätsystemet
De nya mätarna är på plats i snart alla lägenheter och kommunicerar nu som de skall. Enligt installatör återstår det nu bara ett tiotal där man ej fått åtkomst.

Eftersom förbrukningen för Maj är estimerad/uppskattad kommer det bli en avslutande justering då vi rapporterar in värden för Juni. Därefter är samtliga mätningar i fas med rapporteringen.

Avvikelse-1
Det fyrtiotal lägenheter som man inte fick tillgång/åtkomst till i samband med utrullningen av nya systemet i Maj har inte varit med i hanteringen ovan, de återstår att justera i samband nästkommande rapportering.


Avvikelse-2
Jag skrev ovan att kommunikationen inte kom igång ordentligt förens 2019-06-13, men för ett femtiotal mätare som man anslöt tidigt på test där fanns kommunikation och för dessa behövdes ingen estimering av Majs förbrukning.
2019-05-17


Årsredovisning 2018 finns här


Vi ses på årsstämman den 29 maj kl 19.00 i styrelserummet!


Hälsar

Styrelsen


2019-05-15


Det finns nu en Facebookgrupp för boende i föreningen!

 

Gruppen är till för kommunikation mellan boende, exempelvis

- Utlåning av grejer

- Köp/sälj/skänk

- Utbyta idéer

- Grannsamverkan

 

Gruppen heter Brf Tomteboda 1, Fogdevreten.

 

Gå gärna med!

 

OBS! Frågor och synpunkter riktade till styrelsen skickas fortsatt till styrelsen@tomteboda1.se. De kommer inte besvaras i Facebookgruppen!


Vänliga hälsningar

Styrelsen


2019-02-07

Information om föreningens regler gällande avfall och återvinning

 

På förekommen anledning vill styrelsen informera medlemmar och hyresgäster om föreningens regler gällande avfall och återvinning.

 

Moloker för hushållssopor finns utanför hus 4, 8 och 14. I dessa får endast hushållssopor som inte kan återvinnas eller återbrukas slängas. Inga sopor får ställas utanför molokerna. Är det fullt så gå till en annan behållare.

 

Rum för återvinning finns längst ner på gatan, under hus 14. Det finns två rum för återvinning. Till höger finns kärl för grovavfall, kartong, metallförpackningar, plastförpackningar, glas (färgat och ofärgat), elektronik, ljuskällor och småbatterier. Till vänster finns kärl för matavfall och farligt avfall (t.ex aerosoler). Längs gatan finns sopkärl för tidningar. Kärlen får inte fyllas över kanten. Ingenting får sticka upp över kärlkanten. Allt som slängs ska vara tillplattat (gäller särskilt kartonger och plast). Det är inte tillåtet att ställa föremål bredvid kärlen. Följ regler för vad som får slängas i respektive kärl (se lappar på plats).

 

Större avfall (som t.ex uppkommer vid renovering) får inte slängas i grovavfall. Då måste respektive medlem själv transportera bort avfallet.

 

Föreningen betalar varje år stora summor för att forsla bort avfall som slängts felaktigt. Detta är helt onödiga kostnader! Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar och hyresgäster att följa reglerna. Fortsätter det som idag kommer styrelsen behöva införa åtgärder, till exempel begränsade öppettider med vakt. I värsta fall får återvinnings-/grovsoprummet tas bort såsom det gjorts i många andra föreningar.

 

Styrelsen vill samtidigt meddela att det inte heller är tillåtet att ställa avfall på loftgångarna eller på annan allmän plats i väntan på bortforsling.

 

Har du frågor om eller synpunkter på avfallshanteringen i föreningen, vänligen kontakta styrelsen@tomteboda1.se 

 

Vänligen

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna

 

Portelefoninstallation

 

2018-06-29

 

Porttelefonerna är nu i bruk!

 

Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster.

 

Önskar du lägga till/ta bort eller ändra nummer i porttelefonen ska du maila styrelsen. Uppge:

- Namn

- Nummer

- Lägenhetsnummer (internt, dvs 5 siffror)

- Vilket hus du bor i

 

Uppdatering av porttelefonsystemet sker ca en gång per månad.

 

Porttelefon instruktion

 

Besökarinstruktion porttelefon

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Tomteboda 1 i Solna

 

 

Karta över gemensamma utrymmen (2016-10-17)

 

Nu finns en karta över gemensamma utrymmen, t.ex tvättstuga, gym och bastu samt cykelrum på sidan För boende

 

 

Elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar

 

Styrelsen inför en elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar vilket minskar administrationen och underlättar för medlemmar. Ansöka på:

 

http://tomteboda1.se/andrahandsuthyrning.html

 

 

Avgift vid andrahandsuthyrning

 

Styrelsen har beslutat att ta ut en administrativ avgift på 360 kronor i månaden vid andrahandsuthyrning.

 

Denna avgift gäller alla andrahandsuthyrningar fr.o.m. 160201. Avgiften kommer att dyka upp på aprilavin och faktureras från 160201.

 

Syftet med avgiften är att täcka de kostnader, både i form av styrelsetid samt hos SBC, som föreningen har i samband med att medlemmar upplåter sina lägenheter i andra hand.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

 

Styrelsen i föreningen jobbar enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Läs mer om vad det innebär här!

 

 

Uthyrning via Airbnb och andra förmedlingssajter

 

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via förmedlingssajter utan styrelsens medgivande. Detta är reglerat i Bostadsrättslagen (7 kap. 10-11§§). Läs mer på Hyresnämndens sajt.

 

Andrahandsuthyrning med giltiga skäl över längre perioder är så klart tillåtet men kräver styrelsens godkännande.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved