Styrelsen

Styrelsen

Resultat av OVK besiktning/ventilation

Efter besiktningen (OVK, obligatorisk ventilationskontroll) upptäcktes några fel i våra hus, vilket behöver åtgärdas. De berörda lägenheterna kommer att kontaktas men här följer sammanfattningar från varje hus. Nyheten kommer kontinuerligt att uppdateras efter besiktning av varje etapp. Informationsblad samt förklaringar…

Andrahandsuthyrning (Sublets)

Bostadsrättsföreningen upplåter lägenheter i huset för permanentboende. Huvudregeln är att det är bostadsrättshavaren som ska bo i sin lägenhet, antingen själv eller tillsammans med andra. Ibland kan det dock uppkomma situationer när bostadsrättshavaren under en period inte kan bo i…

Parkeringstillstånd

Onsdag den 25te januari delar vi ut parkeringstillstånd inför 2023. Ni som redan har p-tillstånd kan komma förbi styrelserummet mellan 18:30-19:30 för att hämta p-tillstånd.

Information från Nordrs byggarbetsplats

De kommande månaderna under 2023 kommer följande arbete att utföras. I det blå området fortsätter vi med stommontage av husen. I det lila området fortsätter sprängningsarbetena, bortforsling av berg samt flytt av befintliga ledningar. Vikommer även att påbörja med pålningsarbete…

Matavfall

Från 1a januari i år ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter. Styrelsen fyller på matavfallspåsar vid behov. Vänligen läs mer här: Nu är…

Problem med varmvatten

Badrum

Just nu upplever vi problem med varmvattnet i vissa av våra hus och detta är med största sannolikhet en effekt skapad på grund av stambytet och det gamla system vi har. Men Stambytesgruppen och FT-drift håller på att felsöka för…

Betalningsordern är lagd

Nytt 2022-12-10 Betalningsordern är lagd, hör av er till oss om pengarna inte har kommit in på kontot i slutet av vecka 50. Kolla gärna att summan stämmer med kolumnen Nedsättning i kronor i listan Nedsättning per lägenhet Om du…

Arbete längst med parkeringen

Från måndag 14de november kommer Vattenfall utföra schaktarbete längst med gatan för att förlänga och flytta el-ledning. Arbetet kommer börja längst med körbanan och parkeringen för att de ska hinna asfaltera innan de blir för kallt. Arbetet kommer påverka 10…