Styrelsen

Styrelsen

Nätverksavbrott

Inkommande fiber från Telia till föreningen är skadad och kan inte repareras idag. Planen är att reparera den imorgon. ENGLISH The incoming fiber from Telia is broken and cannot be fixed today. The plan is to repare it tomorrow.

Markförsäljning

Enligt informationen som gavs på stämman i december har nu föreningen behövt betala skatt på markförsäljningen, där av kommer det inte ske någon ytterligare nedsättning av insats eller utdelning. Föreningen har sedan tidigare höjt beloppet för nedsättning av insatser i…

Felanmälan av hissar

Med anledning av att hissjouren rings ut alldeles för ofta för ärenden som inte nödvändigtvis kräver att de kommer ut, har styrelsen beslutat om att från och med nu bara är styrelen som kommer godkänna att hissjouren tar sig ut…

Resultat av OVK besiktning/ventilation

Efter besiktningen (OVK, obligatorisk ventilationskontroll) upptäcktes några fel i våra hus, vilket behöver åtgärdas. De berörda lägenheterna kommer att kontaktas men här följer sammanfattningar från varje hus. Nyheten kommer kontinuerligt att uppdateras efter besiktning av varje etapp. Informationsblad samt förklaringar…

Andrahandsuthyrning (Sublets)

Bostadsrättsföreningen upplåter lägenheter i huset för permanentboende. Huvudregeln är att det är bostadsrättshavaren som ska bo i sin lägenhet, antingen själv eller tillsammans med andra. Ibland kan det dock uppkomma situationer när bostadsrättshavaren under en period inte kan bo i…

Parkeringstillstånd

Onsdag den 25te januari delar vi ut parkeringstillstånd inför 2023. Ni som redan har p-tillstånd kan komma förbi styrelserummet mellan 18:30-19:30 för att hämta p-tillstånd.

Information från Nordrs byggarbetsplats

De kommande månaderna under 2023 kommer följande arbete att utföras. I det blå området fortsätter vi med stommontage av husen. I det lila området fortsätter sprängningsarbetena, bortforsling av berg samt flytt av befintliga ledningar. Vikommer även att påbörja med pålningsarbete…