Kategori Fastighet

Inlägg som rör fastigheterna postas i den här kategorin.

Datumen till elmätarbytena

Föreningen byter leverantör för mätning av el. De nya mätarna kommer att börja installeras i nästa vecka med följande tidsplan: För mer information se lapparna på trapphusen eller nedan. Installation för vattenmätare kommer ske senare mot hösten.

Loftgångarna

Loftgångarna får inte användas för förvaring av större saker, de tillhör BRF, inte lägenhetsinnehavare. Tänk på att loftgångarna är en utrymningsväg vid fara. Små möbler går bra men det måste vara fri passage på minst 90 cm. Det är inte…

IMD för varmvatten

Energikostnaderna har ökat markant senaste året, som säkerligen inte undgått någon. Detta gör att vi behöver anpassa oss som förening för att ha kontroll på det. Styrelsen har därför beslutat att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) för varmvatten. Detta är positivt för…

Nätverksavbrott

Inkommande fiber från Telia till föreningen är skadad och kan inte repareras idag. Planen är att reparera den imorgon. ENGLISH The incoming fiber from Telia is broken and cannot be fixed today. The plan is to repare it tomorrow.

Felanmälan av hissar

Med anledning av att hissjouren rings ut alldeles för ofta för ärenden som inte nödvändigtvis kräver att de kommer ut, har styrelsen beslutat om att från och med nu bara är styrelen som kommer godkänna att hissjouren tar sig ut…

Resultat av OVK besiktning/ventilation

Efter besiktningen (OVK, obligatorisk ventilationskontroll) upptäcktes några fel i våra hus, vilket behöver åtgärdas. De berörda lägenheterna kommer att kontaktas men här följer sammanfattningar från varje hus. Nyheten kommer kontinuerligt att uppdateras efter besiktning av varje etapp. Informationsblad samt förklaringar…

Matavfall

Från 1a januari i år ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter. Styrelsen fyller på matavfallspåsar vid behov. Vänligen läs mer här: Nu är…

Problem med varmvatten

Badrum

Just nu upplever vi problem med varmvattnet i vissa av våra hus och detta är med största sannolikhet en effekt skapad på grund av stambytet och det gamla system vi har. Men Stambytesgruppen och FT-drift håller på att felsöka för…

Information från SBC

Från årsskiftet kommer IMD (individuell mätning och debitering) att börja debiteras varje månad. Därav kommer elen att betalas månadsvis tillsammans med avgiften. Ni kan läsa mer om detta på SBC.