Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Arbete längst med parkeringen

Från måndag 14de november kommer Vattenfall utföra schaktarbete längst med gatan för att förlänga och flytta el-ledning. Arbetet kommer börja längst med körbanan och parkeringen för att de ska hinna asfaltera innan de blir för kallt. Arbetet kommer påverka 10…

Utbetalning av nedsättning av insatser

Styrelsen har beslutat om nedsättning av insatser enligt bifogat dokument. Nedsättning av insatser och översikt likviditet Nedsättning per lägenhet Styrelsen har tidigare samlat in information från medlemmarna för utbetalning, detta kommer nu behöva kompletteras med bifogat formulär som ska skrivas…

Information från SBC

Från årsskiftet kommer IMD (individuell mätning och debitering) att börja debiteras varje månad. Därav kommer elen att betalas månadsvis tillsammans med avgiften. Ni kan läsa mer om detta på SBC.

Information från Nordrs arbetsplats

De kommande veckorna kommer vårt arbete pågå enligt nedan. I det blå området kommer vi att arbeta med stomresning fram till april 2023.I det lila området kommer arbete med sprängning och sågning av berg samt pålningsarbete pågår året ut.I det…

Planerat avbrott av fjärrvärmeleverans

Badrum

Information från Norrenergi, se dokument. Nu bygger vi om vårt fjärrvärmenät och därför behöver vi stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan: Torsdagen den 20 oktober kl. 08:00 – 20:00 Berörda fastigheter är: Fogdevreten 2, 6, 11-15, 4-14 Värme…

Akut vattenavstängning!!

Badrum

Uppdatering 20/9 Under måndagen 19/9 gick en rostad ledning sönder pga vibrationer. För att undvika detta igen kommer Nordr lägga en ny ledning provisoriskt då befintliga är väldigt gammal och rostig, avbrott kommer att ske under nästa vecka och Nordr…

Information om värmesystem

Information 26/10 Nu kan ni kontakta Stambytesgruppen för att få elvärmefläkt. Information 19/9 Det är störningar i värmesystemet på Brf Tomteboda 1. Det beror till stor del på arbeten med stamrenoveringen. FT drift har vart uppe i undercentralen som betjänar Fogdevreten…

Information från Nordrs arbetsplats

De kommande veckorna kommer vårt arbete pågå enligt nedan.I det blå området kommer vi att arbeta med stomresning fram till april 2023.I det lila området kommer arbete med sprängning och sågning av berg samt pålningsarbete pågår året ut.I det här…