Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Avfall och återvinning

På förekommen anledning vill styrelsen informera medlemmar och hyresgäster om föreningens regler gällande avfall och återvinning. Moloker för hushållssopor finns utanför hus 4, 8 och 14. I dessa får endast hushållssopor som inte kan återvinnas eller återbrukas slängas. Inga sopor…

Portelefoninstallation

Porttelefonerna är nu i bruk! Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Önskar du lägga till/ta bort eller…

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen Nu finns en karta över gemensamma utrymmen, t.ex tvättstuga, gym och bastu samt cykelrum på sidan För boende Elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar Styrelsen inför en elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar vilket minskar administrationen och underlättar för medlemmar. Ansöka på:…