Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Datumen för vattenmätarinstallationerna

Vattenmätarinstallationerna kommer att mjukstarta onsdagen den 7 februari och arbetet kommer därefter att löpa på cirka 4 veckor framöver fram till den 29 februari.  Datumen blir följande: Mätarinstallationer:– Fogdevreten 4 =2024.02.07-2024.02.09 + 2024.02.12 (vecka 6+7)– Fogdevreten 8 = 2024.02.13-2024.02.16 (vecka 7)– Fogdevreten…

Kommande avgiftshöjning

Inför nästa år kommer vi att behöva höja avgiften pga ökade kostnader. Föreningen har inte höjt avgiften på väldigt många år så det är helt naturligt att detta kommer. I dagsläget vet vi inte exakt hur stor höjning vi faktiskt…

Fortsatta åtgärder för problem med värmen

Föreningen har dessvärre fortsatt problem med värmen i en större del bostäder. Felen är flera och påverkar olika bostäder på olika sätt. Är din element kalla? Maila då både styrelsen (styrelsen@tomteboda1.se) samt FT-drift () så att vi kan åtgärda felet.…

Åtgärd för problem med värmen

Hej alla medlemmar, Vi i styrelsen har fått en del klagomål angående värmen och att den inte fungerar som den ska. Självklart måste värmen fungera! Styrelsen har i dagarna haft samtal med FT-drift samt Stambytesgruppen och en lösning har tagits…

Snart dags för varmvattenmätare IMD

Kära medlemmar, Som ni vet kommer det att installeras mätare för varmvatten. Planen var att dessa skulle installeras nu innan jul men det kommer vi att skjuta lite på. Vi drar istället igång under januari och vi återkommer med startdatum…

Avisering från ny ekonomisk förvaltare

Vid årsskiftet byter vi vår ekonomisk förvaltare, från SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) till Princip Redovisning AB. Alla medlemmar som vill använda autogiro eller e-faktura måste ansöka om det. Nedan hittar ni instruktionerna om hur man ansöker om detta. Se till…

Förklaring om elmätarbytet

Vi i styrelsen önskar förtydliga och ge lite mer info inför elmätarbytet. Detta kom absolut med kort varsel och dessvärre blir det så ibland. Men just nu har vi ett system som inte fungerar vilket sakta dränerar föreningens kassa. Därför…

Datumen till elmätarbytena

Föreningen byter leverantör för mätning av el. De nya mätarna kommer att börja installeras i nästa vecka med följande tidsplan: För mer information se lapparna på trapphusen eller nedan. Installation för vattenmätare kommer ske senare mot hösten.

Loftgångarna

Loftgångarna får inte användas för förvaring av större saker, de tillhör BRF, inte lägenhetsinnehavare. Tänk på att loftgångarna är en utrymningsväg vid fara. Små möbler går bra men det måste vara fri passage på minst 90 cm. Det är inte…