Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Markförsäljning och styrelsearbete

På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras.  Vi har alltså spännande…

Information om låstuberna

Vänligen kom ihåg följande gällande låstuberna  Det går endast att hänga UNDERNYCKELN (dvs nyckeln till det undre låset) i tuben Du ska BARA hänga undernyckeln i tuben (INGA andra nycklar eller nyckelringar får hänga där) Lås ENDAST det undre låset när du går…

Viktig information om elräkningen!

HÄR FÖLJER VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM HAR SYNPUNKTER PÅ DIN ELRÄKNING FÖR DETTA KVARTAL! Sedan ca 1 år har inläsningscentralen för samtliga elmätare i föreningen varit sönder. Detta innebär att vi under perioden inte har kunnat debitera efter verklig…

Facebookgrupp för boende

Gruppen är till för kommunikation mellan boende, exempelvis Utlåning av grejer Köp/sälj/skänk Utbyta idéer Grannsamverkan Gruppen heter Brf Tomteboda 1, Fogdevreten. Gå gärna med!

Avfall och återvinning

På förekommen anledning vill styrelsen informera medlemmar och hyresgäster om föreningens regler gällande avfall och återvinning. Moloker för hushållssopor finns utanför hus 4, 8 och 14. I dessa får endast hushållssopor som inte kan återvinnas eller återbrukas slängas. Inga sopor…

Portelefoninstallation

Porttelefonerna är nu i bruk! Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Önskar du lägga till/ta bort eller…

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen Nu finns en karta över gemensamma utrymmen, t.ex tvättstuga, gym och bastu samt cykelrum på sidan För boende Elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar Styrelsen inför en elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar vilket minskar administrationen och underlättar för medlemmar. Ansöka på:…