Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Ny OVK besiktning 

Fredagen den 1 september sker en besiktning av OVK (obligatorisk ventilkontroll) för alla lägenheter i hus 4 och 8 som var ej tillgängliga tidigare. Information kring de berörda bostäderna hittar ni här. Måndagen den 16 oktober sker en OVK besiktning…

Information från Nordrs byggarbetsplats

Nu har vi äntligen blivit klara med våra sprängningsarbeten! Arbete kommer nu att fortsätt i olika faser. I det rödmarkerade området kommer arbete att pågå inomhus med installationer och ytskikt och utvändigt kommer vi att arbeta med fasadarbeten. I det…

Nätverksavbrott

Inkommande fiber från Telia till föreningen är skadad och kan inte repareras idag. Planen är att reparera den imorgon. ENGLISH The incoming fiber from Telia is broken and cannot be fixed today. The plan is to repare it tomorrow.

Felanmälan av hissar

Med anledning av att hissjouren rings ut alldeles för ofta för ärenden som inte nödvändigtvis kräver att de kommer ut, har styrelsen beslutat om att från och med nu bara är styrelen som kommer godkänna att hissjouren tar sig ut…

Resultat av OVK besiktning/ventilation

Efter besiktningen (OVK, obligatorisk ventilationskontroll) upptäcktes några fel i våra hus, vilket behöver åtgärdas. De berörda lägenheterna kommer att kontaktas men här följer sammanfattningar från varje hus. Nyheten kommer kontinuerligt att uppdateras efter besiktning av varje etapp. Informationsblad samt förklaringar…

Andrahandsuthyrning (Sublets)

Bostadsrättsföreningen upplåter lägenheter i huset för permanentboende. Huvudregeln är att det är bostadsrättshavaren som ska bo i sin lägenhet, antingen själv eller tillsammans med andra. Ibland kan det dock uppkomma situationer när bostadsrättshavaren under en period inte kan bo i…

Parkeringstillstånd

Onsdag den 25te januari delar vi ut parkeringstillstånd inför 2023. Ni som redan har p-tillstånd kan komma förbi styrelserummet mellan 18:30-19:30 för att hämta p-tillstånd.