Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Försenad årsredovisning

Dessvärre har vi även detta året en årsredovisning som är försenad. Detta beror pga fel i bokföringen som vår revisor upptäckte. Styrelsen beslutade då efter revisorns inrådan att det ska göras om och rätt. Vi har inget exakt datum än…

Info om årsstämma 2023

Fredagen 30 juni 2023, klockan 19.00 sker årsstämman för Brf Tomteboda1 I styrelserummet mitt emot tvättstugan.  Eftersom årsredovisningen inte är klar så kommer en extra stämma att äga rum i höst.

IMD för varmvatten

Energikostnaderna har ökat markant senaste året, som säkerligen inte undgått någon. Detta gör att vi behöver anpassa oss som förening för att ha kontroll på det. Styrelsen har därför beslutat att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) för varmvatten. Detta är positivt för…

Ny OVK besiktning 

Fredagen den 1 september sker en besiktning av OVK (obligatorisk ventilkontroll) för alla lägenheter i hus 4 och 8 som var ej tillgängliga tidigare. Information kring de berörda bostäderna hittar ni här. Måndagen den 16 oktober sker en OVK besiktning…

Information från Nordrs byggarbetsplats

Nu har vi äntligen blivit klara med våra sprängningsarbeten! Arbete kommer nu att fortsätt i olika faser. I det rödmarkerade området kommer arbete att pågå inomhus med installationer och ytskikt och utvändigt kommer vi att arbeta med fasadarbeten. I det…

Nätverksavbrott

Inkommande fiber från Telia till föreningen är skadad och kan inte repareras idag. Planen är att reparera den imorgon. ENGLISH The incoming fiber from Telia is broken and cannot be fixed today. The plan is to repare it tomorrow.