Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Stambyte och badrumsrenovering

Badrum

Stambyte Att göra ett stambyte är en nödvändig underhållsåtgärd. Vattenledningar och rörstammar slits ut efter hand och måste bytas för att förhindra omfattande vatten- och avlopps läckor. Detta innebär att alla vattenledningar och avloppsrör i huset byts ut. Rören är…

Förtydligande avseende parkering

På grund av intensiva förhandlingar med Akademiska Hus om vår framtida parkeringssituation har vi blivit tvungna att sluta sälja de månatliga, rabatterade biljetterna samt tillfälligt sluta sälja våra egna parkeringsabonnemang.  Befintliga parkeringsabonnemang gäller även fortsättningsvis längs gatan samt vid hus…

Covid-19

Styrelsen i Brf Tomteboda 1 vill påminna om det fortsatt ansträngda Corona läget. Det är vi tillsammans som gör skillnaden så tänk på avstånd i våra gemensamma utrymmen speciellt tvättstuga, gym och hissar. Det är många som jobbar hemifrån så…

Cykelrensning

Styrelsen har beslutat att det är dags för en ny cykelrensning. Samtliga cyklar kommer att märkas upp med band som lätt kan tas bort av ägaren. De cyklar som har kvar bandet efter 1 december kommer omhändertas. Omhändertagna cyklar kommer…

Hösten är här!

Nu är hösten här med allt vad det innebär och att tända ljus är definitivt en stämningshöjare många av oss gör. Så eftersom vi är inne i den säsongen så ber vi er tänka lite extra på brandvarnare, detta är…

Gällande dumpning av möbler och avfall

På sista tiden har mängden skräp/återvinning/möbler som dumpas i föreningen ökat markant. Det kostar föreningen stora summor varje år att ta hand om detta. Det är varje boendes EGET ansvar att ta hand om större möbler och avfall. Snälla alla…

Ta hand om varandra!

Med anledning av nuvarande situation med coronaviruset vill styrelsen påminna alla boende i föreningen om att tänka på sina medmänniskor och visa extra hänsyn i våra gemensamma utrymmen.  Visa särskild hänsyn i gemensamma utrymmen där man är tvungen att vistas,…

Påminnelse om avslut TV-abonnemang

Som tidigare aviserat har föreningen sagt upp abonnemanget med tidigare analoga TV-leverantör från den 1/4 2020. Detta betyder att det inte kommer finnas TV “från väggen” från den 1/4 2020. Styrelsen vill därför påminna alla boende (sista påminnelsen) om att du…

Uppdatering markförsäljning

Detaljplanen för marken som ska säljas antogs av byggnadsnämnden i Solna den 17 Nu ska ärendet även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan detaljplanen blir formellt antagen. Därefter kan planen vinna laga kraft och köpet av marken kan gå igenom.

Markförsäljning och styrelsearbete

På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras.  Vi har alltså spännande…