Kategori Nyheter

Generella nyheter, om ett inlägg inte passar i någon annan kategori så lägger man den posten i den här kategorin.

Information från Nordrs arbetsplats

Information inför v.10 t.o.m v.16 Tid och datum för sprängning Sprängning pågår vardagar: Måndag -Torsdag mellan 09:00-16:00 med start Klockan: 10:00, 12:00, 14:00 och 16:00 OBS! Från och med Onsdag kommer en reservtid att läggas till (16:30) Tid och datum för sprängning från…

Information från Nordrs arbetsplats

 FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22 Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022 Markarbeten pågår under hösten i form av schaktning, ledningsflytt, pålning samt sprängning. Transporter av schaktmassor. Grundläggningsarbeten påbörjas under vintern av garage och hus. Tid och datum…

Information från Nordrs arbetsplats

Information från Norder: De kommande månaderna kommer arbete att förflyttas från Solnavägen upp till i slänten mot Brf Tomteboda.Område i rött = Ledningsflytt som pågår fortsätter längs med hela Solnavägen förbi etapp 3 väntas pågå till mitten av februari. Området…

Uppdatering om stambyte

Badrum

Styrelsen har under december erhållit anbud från sex entreprenörer, möte med tre av dessa entreprenörer är bokad till januari. Enligt entreprenörernas planering kan stambytet börja tidigast vecka 10 2022. Mer information kommer så fort styrelsen har valt entreprenör. God jul…

Beslut från extrastämman

2021-11-17 röstade stämman genom majoritet med god marginal igenom nedsättning av insatser med 99 500 000 kr i enlighet med styrelsens förslag. Se protokoll från stämman för nedsättningen för varje lägenhet. Utbetalning av nedsättningsbelopp kan ske först 12 månader efter att beslut…

Skatteverket Återbetalning av insats i en BRF

Skatteupplysningen: 0771-567 567 www.skatteverket.se Fråga/ärende: Skatteverket Återbetalning av insats i en BRF Vi är en bostadsrättsförening som har fått ett stort överskott efter en markförsäljning. Överskott kvarstår även efter kontant bekostnad av stambyte och fönsterbyte. Några andra större underhållsarbeten finns inte i närtid.…

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma onsdag den 17de november 2021 och samtliga bilagor. PM – Information om hantering av överskott Bilaga 1 – Utredning renoveringsbehov, Projektledarhuset Bilaga 2 – Tabell över nedsättning av insatser, 2 förslag Bilaga 3 – Förslag text vid…

Påminnelse inför stämma

Påminnelse inför kommande stämma, enligt stadgar: Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast före 3/11 onsdag. Vänligen följ mallen för motion.  Notera! Utifrån beräkningar utförd av styrelsen är maximalt 100 mkr avsatt för utdelning.…

Information från Nordrs arbetsplats

Solnavägen 2021-10-15FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22 Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022Markarbeten pågår under hösten i form av fälla träd, schaktning, ledningsflytt, pålning samtsprängning. Transport av schaktmassor. Grundläggningsarbeten av garage och hus påbörjas under vintern. Tid och…