Arbete längst med parkeringen

Från måndag 14de november kommer Vattenfall utföra schaktarbete längst med gatan för att förlänga och flytta el-ledning. Arbetet kommer börja längst med körbanan och parkeringen för att de ska hinna asfaltera innan de blir för kallt.

Arbetet kommer påverka 10 parkeringar i taget på dagtid, från och med kl. 17 kan 8 av dessa 10 parkeringar fyllas på. Det kommer eventuellt finnas körplåt för de som har behov av att parkera på dagen. Viktigt att ni kontrollerar med personalen som är på plats.

Om allt går som planerat kan de bli klara med körbanan på 10 arbetsdagar.