Årsredovisning och årsstämma 2021

Styrelsen har upprättat årsredovisningen för 2021 enligt bilaga.

Årsredovisning 2021

Extra årsstämma tar plats den 7/12 kl. 19:00 i Styrelserummet

Se kallelse