Betalningsordern är lagd

Nytt 2022-12-10

Betalningsordern är lagd, hör av er till oss om pengarna inte har kommit in på kontot i slutet av vecka 50. Kolla gärna att summan stämmer med kolumnen Nedsättning i kronor i listan Nedsättning per lägenhet

Om du inte har fått pengarna kan det bero på att du inte har lämnat in nya enkäten, gör det på en gång och skicka till styrelsen@tomteboda1.se

Utbetalning nedsättning av insats blankett

Viktigt att du skickar med en digital kopia på ID som är vidimerad av 2 personer tillsammans med den nya blanketten. Alla ägare ska skicka in samtliga dokument, om hela utdelningen ska till ett konto ska alla ägare skriva samma kontonummer. 

Ni kan använda denna blankett för vidimering:

Vidimering och ID