Förklaring om elmätarbytet

Vi i styrelsen önskar förtydliga och ge lite mer info inför elmätarbytet.

Detta kom absolut med kort varsel och dessvärre blir det så ibland. Men just nu har vi ett system som inte fungerar vilket sakta dränerar föreningens kassa. Därför är det av vikt att vi får gjort detta snarast. Vi ber er därför att försöka göra detta så smidigt genom att lämna nyckel i tub om ni inte kan vara hemma.

Arbetet tar ca 30 min/lägenhet och elektrikern behöver inte gå längre in än till där elskåpet sitter. Om elektrikern inte kommer åt lägenheterna inom dessa två veckor och vi måste begära ut honom sporadiskt kommer vi debiteras.

Detta är otroligt onödigt så försök nu verkligen.

Ett förtydligande till de som har stambyte under den här tiden. Där har Stambytesgruppen tillträde redan så ni behöver inte tänka på att lämna nyckel dagtid.