Förtydligande avseende parkering

På grund av intensiva förhandlingar med Akademiska Hus om vår framtida parkeringssituation har vi blivit tvungna att sluta sälja de månatliga, rabatterade biljetterna samt tillfälligt sluta sälja våra egna parkeringsabonnemang. 

Befintliga parkeringsabonnemang gäller även fortsättningsvis längs gatan samt vid hus 4 fr o m 1 mars. Föreningens månadsabonnemang är inte giltigt på nedre parkeringsdäcket fr o m 1 mars. Dock kommer inte p-böter att ges under en övergångsperioden fram till 15 mars.

För boende med pågående abonnemang som även fortsättningsvis önskar stå på nedre parkeringsdäck. Vänligen kontakta styrelsen via styrelsemail.

På övre parkeringsdäck krävs giltig parkeringsbiljett från automaten. Den otydliga skyltningen där kommer att korrigeras inom närmaste dagarna.

För nedre däck har Aimopark tagit fram en ny produkt som heter “boendeparkering” som gäller för nedre parkeringsdäck och endast där. Produkten boendeparkering kommer börja gälla från och med den 1 mars 2021. Boende i Brf Tomteboda kommer kunna köpa tillstånd direkt av Aimopark. 

Telefon 0771-96 90 06, telefontid vardagar kl 08.00 – 17.00. 

Tillstånden är digitala (ingen lapp i rutan) och kommer att gälla i 30 eller 90 dagar.

Priserna som kommer gälla är: 
30 dagar 400 kr
90 dagar 1000 kr