IMD för varmvatten

Energikostnaderna har ökat markant senaste året, som säkerligen inte undgått någon. Detta gör att vi behöver anpassa oss som förening för att ha kontroll på det.

Styrelsen har därför beslutat att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) för varmvatten. Detta är positivt för dig som enskild medlem/hyresgäst då du betalar för din faktiska förbrukning. För en lägenhet med vår vanligaste storlek och en rimlig förbrukning kostar detta ca 40-50 kr/månad. Detta kommer debiteras extra på månadsavgiften på samma sätt som elen debiteras idag.

Vi har också flera andra bra anledningar som bl.a att medvetenheten för hur mycket man förbrukar ökar. Den statistiska besparingen brukar ligga kring 20-30%, och det sänker i sin tur föreningens kostnader.

Det finns även en miljövinning i detta att vi förbrukar mindre.

Tanken är att detta startar efter årsskiftet, så först 2024. Just nu kommer det förberedas för det med installation av mätare. Ni som boende kommer även få tillgång till en app där ni kommer att kunna följa er förbrukning.