Info om elförbrukningen

Hej medlemmar,

Vi i styrelsen har förstått att det finns en del funderingar kring el och förbrukningen av denna.

Ni har alla fått en lapp i er brevlåda under hösten/vintern med inloggningsuppgifter för att kunna följa er förbrukning på Techem. Om ni av någon anledning har gjort er av med lappen har vi kopior.

En del har också reagerat på att det är ett högre pris nu. Detta beror på att SBC inte debiterade korrekt tyvärr. Resultatet har då blivit att ni som enskilda har betalt mindre och föreningens kassa har täckt mellanskillnaden.

En annan faktor som kan bidra till ökad elkostnad är golvvärmen i badrummet samt handdukstorken. Dessa går på el.