Information från Nordrs arbetsplats

Information inför v.10 t.o.m v.16

Tid och datum för sprängning

Sprängning pågår vardagar:

Måndag -Torsdag mellan 09:00-16:00 med start

Klockan: 10:00, 12:00, 14:00 och 16:00

OBS! Från och med Onsdag kommer en reservtid att läggas till (16:30)

Tid och datum för sprängning från och med 9/3 kommer att vara enl. nedan:

Måndag – Torsdag

Klockan: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 och 16:30*

Förklaring reservtid:

Då vi har sprängtiden kl 16,00 behöver vi nu lägga till en reservtid utifall något skulle hända med salvan, tex att den sista inte hinns klart i tid, eller om något oförutsett skulle hända med salvan tex avbrott behöver vi kunna ha en reservtid för att undvika att salvan är laddad fram till nästkommande dag.

Vid ev. ändringar kommer information att skickas ut separat.