Låskolv och låstavla

På grund av att flera har tappat bort nycklar till låskolvarna som används för bokning av tvättstugan, behöver vi nu rensa låstavlan och ta bort oanvända låskolvar.

Alla röda låskolvar är nu markerade med ett gult klistermärke, vänligen ta bort klistermärket när du använder din låskolv.

OBS! Den första november 1/11 ska vi ta bort alla låskolvar som fortfarande har sina gula prickar kvar. Om någon glömmer att ta bort gula klistermärket under den tiden, är ni sen välkomna att kontakta styrelsen via mejl eller komma förbi styrelserummet under Träffa styrelsen-tiderna för att få tillbaka era låskolvar.

English

Due to the fact that several people have lost their keys to the locks used for booking the laundry room, we now need to clean the locking board and remove unused locks.

All red locks are now marked with a yellow sticker, please remove the sticker when you use your lock.

NOTE! On the first of November 1/11, we will remove all locks that still have their yellow sticker left. If someone forgets to remove the yellow sticker during that time, you are then welcome to contact the board via email or come by the board room during the Träffa styrelsen-tider to take back your lock.