Markförsäljning

Föreningen har nu slutfört transaktionen med Nordr och fått in 212 mkr på kontot. Preliminärt datum för extra föreningsstämma är 17:e november till vilken kallelse kommer ut senast 2 veckor innan stämman. Styrelsen undanber enskilda frågor om detta i nuläget då mer information kommer att komma med kallelse samt kunna behandlas på stämman.