Medlemmar drabbade av förändringar i värmesystemet