Nytt el pris

Från och med April 2023 kommer det nya el priset att vara 2 kr/kwh plus moms.