Uppdatering markförsäljning

Detaljplanen för marken som ska säljas antogs av byggnadsnämnden i Solna den 17/2. Nu ska ärendet även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan detaljplanen blir formellt antagen. Därefter kan planen vinna laga kraft och köpet av marken kan gå igenom.