Uppdatering om värmen

Vi har nu haft Indoor Energy ute hos oss i föreningen som är experterna som ska hjälpa oss med värmeproblemet. De har presenterat en kortsiktig lösning och en långsiktig lösning. 

Dessvärre kan vi inte genomföra den långsiktiga lösningen än. Det måste bli varmare ute först då de måste tömma hela systemet för att göra en injustering till att börja med.

Den kortsiktiga lösningen kan vi genomföra snarast då den innebär att vi höjer den s.k värmekurvan. Det blir en kostsam lösning men efter att den långsiktiga lösningen genomförts ska systemet fungera mer effektivt varpå vi spar pengar i effektiviseringen.

Det finns dock undantag för den kortsiktiga lösningen pga att vi har ett enrörssystem. Det finns en s.k by pass-funktion där delar av vattnet ska gå in i elementet och delar rör sig vidare till andra element eller till grannars element. På vissa platser fungerar inte denna funktionen och väldigt lite eller inget vatten går in i elementet. Därav att vissa element är kalla eller ljumna.

Problemet med värmen är omfattande. Vi har tidigare försökt titta på enskilda åtgärder, men effekt har uteblivit eftersom helheten fortfarande inte fungerar. Vi hoppas att det ska hjälpa så många av er som möjligt med den kortsiktiga lösningen fram till att vi kan dra igång med den långsiktiga.

Tidigare har det rekommenderats att täppa igen inluften och stänga badrumsdörren. Informationen vi fått från Indoor är att detta inte rekommenderas då vi bl. a riskerar att skada husen. T. ex  har vi blivit varse om att vissa lägenheter har sprickor som går genom hela väggen och då lär luft ta sig in där också om luftintagen är igentäppta, vilket kan medföra fuktskador i fasaden. Så har ni täppt igen vore det bra om ni tar bort detta.

Föreningens ventilationssystem fungerar som så att luft tas ut via fläktar på taket. Om du väljer att täppa igen dina ventiler så kommer fläkten på taket inte sakta ner. Det leder till att luft kommer dras in via andra ställen (t.ex. sprickor som beskrivs ovan), men även att mer luft kommer dras ut ur dina grannars bostäder.

Badrumsdörren rekommenderar vi stå öppen för att sprida värmen bättre i lägenheten. Många har väldigt varma element i badrummet och här finns i många fall även värmegolv samt handdukstork som kan öka värmen ytterligare.