Utbetalning av nedsättning av insatser

Styrelsen har beslutat om nedsättning av insatser enligt bifogat dokument.

Nedsättning av insatser och översikt likviditet

Nedsättning per lägenhet

Styrelsen har tidigare samlat in information från medlemmarna för utbetalning, detta kommer nu behöva kompletteras med bifogat formulär som ska skrivas under och lämnas in till styrelsen i styrelserummet på någon av följande tider:

6/11                    16:00-19:00

7/11                    19:00-20:00

9/11                    18:00-20:00

13/11                  15:00-18:00

Vid inlämning av blanketten görs ID-kontroll av styrelsen.

Utbetalning nedsättning av insats blankett

OBS! Om du inte bor i Stockholm eller är bortrest, kan du skicka in en digital kopia på ID som är vidimerad av 2 personer tillsammans med den nya blanketten. Alla ägare ska skicka in samtliga dokument, om hela utdelningen ska till ett konto ska alla ägare skriva samma kontonummer. 

Ni kan använda denna blankett för vidimering:

Vidimering och ID