Viktig information om elräkningen!

HÄR FÖLJER VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM HAR SYNPUNKTER PÅ DIN ELRÄKNING FÖR DETTA KVARTAL!

Sedan ca 1 år har inläsningscentralen för samtliga elmätare i föreningen varit sönder. Detta innebär att vi under perioden inte har kunnat debitera efter verklig förbukning utan baserat elräkningarna på schablonavgifter eller uppskattningar/estimeringar. I vissa lägenheter har avläsningen av elmätarna inte kunnat göras på ytterligare längre tid. 

För att kunna debitera efter verklig förbrukning bestämde styrelsen att ett helt nytt elmätarsystem skulle köpas in, vilket betyder att samtliga mätare har bytts ut inkl byte av inläsningscentralen.

Under tiden så har dock elmätarna fortsatt mäta elen i respektive lägenhet men vi har inte kunnat läsa av dom. I samband med bytet av elmätarna har man dock kunnat läsa av den verkliga mätarställningen. DVS Elmätarbolaget har kunnat jämföra de uppskattningar/estimeringar de gjort under året med vad varje lägenhet faktiskt förbrukat. De har sedan korrigerat för mellanskillanden. 

Korrigeringen läggs på fakturan för detta kvartal. TYVÄRR framgår det inte på fakturan att det är en korrigering som ligger till grund för de avvikande värdena. Detta har förståeligt nog skapat en hel del förvirring.

Styrelsen har bett elmätarföretaget att ytterligare förklara varför elräkningarna ser ut som de gör detta kvartal. Hoppas att informationen nedan kan vara till hjälp att förstå varför elräkningarna är avvikande denna månad. 

NEDAN FÖLJER INFORMATION FRÅN ELMÄTARBOLAGET. NÄR DET STÅR ”VI/JAG” AVSES ELMÄTARBLAGET. 

De stora flertalet elmätare byttes i början av maj. I samband med detta så fick vi tillgång till den gamla mätarens mätarställning.
De mätarställningar som då kunde avläsas medförde upp/ner-justeringar av de tidigare estimerade värdena.

Tyvärr så blev installationen inte klar avseende kommunikation (inläsningscentralen) förens 2019-06-13. Detta medförde en del special-hantering vad gäller rapportering gentemot förvaltaren (SBC).

Brf Tomteboda 1 har kvartalsvis avisering, nu i början av Juni så kräver förvaltaren in förbrukningar för Mars-April-Maj, som läggs på avierna för Juli-Aug-Sept.

Justering
De rapporterade förbrukningarna för Mars-April bär justeringen av tidigare utförda estimeringar. Det innebär att de mätare som
haft för lågt estimerade värden fick förhöjd förbrukning Mars-April för att därmed komma i fas. För de mätningar där de estimerade värdena varit för höga gjordes istället avdrag på Mars-Aprils värden för att få mätning/rapportering i fas.


I några fall så är justeringen så stor att förbrukningen helt nollats. För andra blir elräkningen väsentligt högre än vanligt. 

Rapportering av Majs förbrukning
Eftersom kommunikation till de nya mätarna inte fanns klar då förvaltaren krävde in värden för Maj så har vi tvingats estimera denna månad. Det har gjorts med ett brf-snitt på 155,5 kWh rätt över på samtliga boende. De som hade återstående rabatter från April har fått estimatet minskat med motsvarande värde.

Det nya mätsystemet
De nya mätarna är på plats i snart alla lägenheter och kommunicerar nu som de skall. Enligt installatör återstår det nu bara ett tiotal där man ej fått åtkomst.

Eftersom förbrukningen för Maj är estimerad/uppskattad kommer det bli en avslutande justering då vi rapporterar in värden för Juni. Därefter är samtliga mätningar i fas med rapporteringen.

Avvikelse-1
Det fyrtiotal lägenheter som man inte fick tillgång/åtkomst till i samband med utrullningen av nya systemet i Maj har inte varit med i hanteringen ovan, de återstår att justera i samband nästkommande rapportering.

Avvikelse-2
Jag skrev ovan att kommunikationen inte kom igång ordentligt förens 2019-06-13, men för ett femtiotal mätare som man anslöt tidigt på test där fanns kommunikation och för dessa behövdes ingen estimering av Majs förbrukning.