Årsstämma 2021

  • Den 26 maj 2021, klockan 19.00 sker årsstämman för Brf Tomteboda1.
  • Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer sker årsstämman vid vår gemensamma grillplats på Fogdevreten.  
  • En kallelse kommer att delas ut i samtliga brevlådor två veckor innan stämman.
  • Årsredovisning görs tillgänglig på hemsidan en vecka innan stämman.
  • Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman ska anmäla detta senast 30 april 2021 (se föreningens stadgar §14 avseende motioner) genom att skicka motion via mail till styrelsen, alternativt lägga brev i styrelsens brevlåda.