För dig som bor i Brf Tomteboda

Här har vi samlat all tänkbar information för dig som bor och är medlem i Brf Tomteboda. Vi försöker alltid att hålla informationen här uppdaterad, så om du känner att det är något som saknas, mejla oss så återkommer vi!

Vanliga frågor

Vädjan om bättring gällande dumpning av möbler och avfall

På sista tiden har mängden skräp/återvinning/möbler som dumpas i föreningen ökat markant. Det kostar föreningen stora summor varje år att ta hand om detta. Det är varje boendes EGET ansvar att ta hand om större möbler och avfall. Snälla alla som dumpar sina grejer i källargångar och på andra ställen i föreningen, sluta med det! 

Föreningen har en facebookgrupp, bland annat för att man ska kunna fråga grannar om de vill ha grejer man inte längre behöver själv.

Har du större saker som ska transporteras bort och saknar egen bil så kommer några tips

 • Hyr en bil
 • Använd transporttjänster 
 • Fråga en granne med bil om hen vill hjälpa dig

 

Med hopp om snar bättring och att dumpningen upphör.

Bastu, relaxrum samt gym finns i källaren på hus 10. Om din tagg inte fungerar är du välkommen till träffa styrelsen tid.

För att förstå bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter, se föreningens stadgar, paragraferna 36-44.

Alla lägenheter har ett bredbandsuttag, som finns vid elskåpet. Använd en vanlig nätverkskabel för att ansluta router/dator etc.

Stockholms Stadsnät levererar 1000/1000 mbit bredband till föreningen, som ingår i månadsavgiften för din lägenhet. För information och anmälan om bredband gå in på www.stockholmsstadsnat.se.

Den 2022-04-01 bytte föreningen nätverksleverantör från Ownit till Stockholms Stadsnät.

Föreningen har ett enrörssystem för värme som är mycket känsligt. Detta medför att eventuella byten eller flytt av element påverkar flödet för alla grannarna i ditt hus. Detta medför att temperatur i lägenheterna ej fungerar som de är inställda att göra, vilket i sin tur medför sänkt kvalitet på boendemiljö samt höjda kostnader för uppvärmning med mera för föreningen. Därav är det inte tillåtet att flytta eller byta element.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC. De hjälper er med avgifts- och hyresavisering, elavisering, andrahandsuthyrningar och överlåtelser (inkl. pantsättning).

Kundtjänst: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Öppet vard 07:00-21:00

www.sbc.se

Alla lägenheter har automatiska elmätare. Du behöver inte ordna egen elleverantör då föreningen har ett gemensamt elavtal. Debiteringen sköts av vår ekonomiska förvaltare SBC. Du som boende får en faktura per jämnt kvartal, i mitten av följande månad. Om du flyttar under ett kvartal, kontakta SBC för att dela upp fakturan.

Årsredovisningar finns under "Dokument".

 • Fylla gärna i ansökan elektroniskt under fliken "Andrahandsuthyrning". Alternativt är att ladda ner blanketten, fyll i och lägg i styrelsens brevlåda.
 • Styrelsen godkänner upp till 12 månaders uthyrning. För att förlänga din uthyrning ber vi dig fylla i blanketten på nytt och skicka in.
 • När du vill avsluta din andrahandsuthyrning i förtid, var god meddela styrelsen detta genom att maila till styrelsen@tomteboda1.se.
 • Föreningen ut en administrativ kostnad på 360 kronor i månaden för alla andrahandsuthyrningar.

Nedan hittar du en karta över gemensamma utrymmen i föreningen. På kartan kan du bland annat se var du hittar våra cykelrum, sopsortering, gym och bastu, tvättstuga med mera.

Det finns källarförråd utspridda i källarna, inte nödvändigtvis i samma hus som lägenheten finns i. Om du inte vet var ditt förråd är, se bild. Det finns även ett tiotal större förråd i trapphusen. Dessa går att hyra, kontakta styrelsen för aktuell taxa. Det är viss kö, kontakta styrelsen för att ställa dig i den.

Gemensamma utrymmen

Ibland behöver externa aktörer tillträde till lägenheterna i föreningen. Är du inte hemma vid tillfället ber vi dig använda dörrens låstub. Styrelsen har nyckeln till alla låstuber och kan genom att låsa upp tuben komma in i just din lägenhet (förutsatt att din nyckel hänger där). Detta görs enbart med förvarning och i syfte att antingen reparera, förnya eller inspektera. 

Såhär fungerar låstuben:

Titta på din ytterdörr från insidan. Det finns ett svart lock uppe till höger. Öppnar du detta lock finns en kedja. I kedjan kan du fästa nyckeln som går till det undre låset på din dörr. 

När du använder låstuben är det mycket viktigt att du noterar följande:

 • Du ska ENDAST hänga nyckeln till det UNDRE LÅSET (den LILLA nyckeln).
 • I kedjan är det VIKTIGT att du ENDAST hänger den lilla nyckeln (dvs utan nyckelringar eller andra nycklar).
 • När du går hemifrån så är det viktigt att du kommer ihåg att ENDAST låsa med det undre låset.
 • Har det svarta locket till nyckeltuben gått sönder kan du komma förbi på en träffa-styrelsetid och få ett nytt.

Magnetnycklar används för att komma in i trapphus och gemensamma utrymmen. Husen är indelade i zoner, du kommer inte in i hus du inte bor i, har förråd i, eller som saknar gemensamma utrymmen. På Träffa styrelsen-tider kan du köpa nya magnetnycklar för 200 kr/st.

Anmäl till styrelsen om du tappar nycklarna! Styrelsen kan då spärra den borttappade nyckeln och på så sätt se till att obehöriga ej kommer in med din borttappade nyckel. Magnetnycklarna används också för att komma in i källarförråden. Det finns dock inte någon läsare på dörrarna, utan dörrarna är sammankopplade till läsaren vid ingången till korridoren med en viss tidsbegränsning.

En del lägenhetsdörrar har nycklar som hör till fastighetens gamla gemensamma system och är spärrade för kopiering. Kopiering av dessa kan bara göras med godkännande från styrelsen eller vår tekniska förvaltning. Skicka ett mail till styrelsen om du har frågor om detta.

Föreningens interna lägenhetsnummer består av 5 siffror. Den interna lägenhetsnummer hittar du på din dörr (om du inte ha byt dörren). Vid kommunikation med styrelsen föredrar vi att du uppger ditt interna nummer, t ex 04201. De första 2 siffrorna är numret på huset, den 3:e siffra är ditt våningsnummer och de sista 2 siffror var din lägenhet är placerade räknat från vänster till höger.

Skatteverket har dock ett annat system med ett 4-siffrigt lägenhetsnummer. T ex bör lgh 04201 betecknas Fogdevreten 4, lgh 1101 i folkbokföringen. Skatteverkets lägenhetesnummer tar ej hänsyn till husnumret och börja alltid med 1. Den 2:e siffra är våningnummer, där våning 0 är lika med våning 1 i föreningens interna system osv. De sista två siffror är likadant i Skatteverketssystem som föreningens interna system.

Föreningen har av brandskyddsskäl inte längre ett MC-rum. 

Föreningen har parkeringsplatser längs Fogdevreten och vid hus 4 där föreningens boendebiljett gäller. På övre parkeringsdäck krävs p-biljett från parkerinsautomat. På nedre parkeringsdäck krävs särskillt tillstånd som tecknas via Aimos kundtjänst.

Från och med årsskiftet införs nya regler avseende föreningens parkeringstillstånd. 

 • Endast medlemmar och 1:a handshyresgäster skrivna på Fogdevreten 4-14 har rätt att teckna abonnemang
 • Endast ett abonnemang per lägenhet

Dessa ändringar gäller även de som idag har flera abonnemang och/eller är skrivna på annan adress. 

 

Vi har pausat nyförsäljning av p-tillstånd längst med gatan. Däremot kan du teckna abonnemang via Aimos kundtjänst (per telefon) som gäller på nedre parkeringsdäcket. Billigastealternativet är att teckna 3 månader.

kundservice@aimopark.se

Varje lägenhet har möjlighet att registrera max två telefonnummer i telefonsystemet. Det är endast tillåtet att registrera namn och nummer tillhörande boende i föreningen, dvs medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Önskar du lägga till/ta bort eller ändra nummer i porttelefonen ska du maila styrelsen. Uppge:

 • Namn
 • Telefonnummer (endast svenska nummer!)
 • Lägenhetsnummer (internt, dvs 5 siffror)
 • Vilket hus du bor i


Uppdatering av porttelefonsystemet sker ca en gång per månad.

Att svara på uppringning från porttelefonen:

 • Svara i telefonen när det ringer och kontrollera att det är din besökare.
 • Acceptera tillträde: tryck på 5
 • Neka tillträde: lägg på luren

De boende uppmanas att inte lämna föremål i allmänna utrymmen i källaren, på loftgångar eller i trapphusen, då det påverkar brandsäkerhet och utrymningsmöjligheter. Det sker regelbundet ronderingar av allmänna utrymmen och föremål som står fel forslas bort utan förvarning. 

Reglerna för de gemensamma innergårdarna hittar du här.

Hushållssopor lämnas i någon av de tre runda behållarna längs vägen (utanför hus 4,8 och 14).

Grovsoprum och återvinning finns längst ner i hus 14. I rummet till höger finns kärl för grovavfall, kartong/wellpap, metallförpackningar, plastförpackningar, glas (färgat och ofärgat), elektronik, ljuskällor, småbatterier. I rummet till vänster finns kärl för matavfall och farligt avfall (t.ex aerosoler). Där hittar du också kit med påsar och hållare för att kunna sortera matavfall.

Båda rummen öppnas med samma läsare. 

Det är inte tillåtet attt ställa avfall utanför behållare eller kärl. I rummet för grovsopor och återvinning är det viktigt att inget avfall sticker upp över kanten på kärlen. Platta till förpackningar innan de slängs (gäller speciellt plast och kartong). 

Vid renovering eller liknande aktiviteter som genererar stora mängder avfall är medlemmen själv ansvarig för att transportera bort avfallet. Det är inte tillåtet att lämna det i grovsoprummet. 

Det finns två olika alternativ för köken:

 1. Kåpa med spjäll för grundflöde och forceringsflöde (utan motor) ansluten till husets ventilation.
 2. Friblåsande fläkt (kolfilter) i kombination med grundflödesventil på i kök. Får ej anslutas till husets ventilation!

Fläkt med motor i kök får uteslutande vara av modell kolfilter och får inte anslutas till husets ventilation, utan vara helt friblåsande. Kök måste alltid ha grundutsug på ventil i kombination med kolfilterfläkt.

Om kåpa installeras i kök, som ej har motor utan bara spjäll för grundflöde och forceringsflöde, så får kåpan anslutas till husets kanal o ventilationssytem.

Om du ansluter fläkt med motor till husets ventilation förstör du ventilation och fläkt för dina grannar, som delar frånluft med dig (se mer under Ventilation nedan). Detta medför att luftflöden och temperatur i lägenheterna ej fungerar som de är inställda att göra, vilket i sin tur medför sänkt kvalitet på boendemiljö samt höjda kostnader för uppvärmning med mera för föreningen.

Om köksfläkt med motor ansluten till husets ventialtion påträffas under lägenhetsinspektion, får lägenhetsinnehavaren själv bekosta demontering och byte till kåpa med spjäll för grundflöde och forceringsflöde.

En del lägenheter har sprickor i väggarna och frågar om dessa är föreningens ansvar. Sprickorna beror på sättningar i huset och är främst ett estetiskt problem, som lägenhetsinnehavaren får åtgärda själv med spackel. Om sprickorna går igenom väggen, dvs det kommer kall luft från dem, kontakta vår tekniska förvaltning (se längst upp på sidan) för att boka en inspektion.

Nya styrelsemedlemmar väljs in på årsstämman, som vanligen hålls i maj. Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till valberedningen eller till någon befintlig styrelsemedlem. Inför årsstämman sätter valberedningen upp lappar i portarna med kontaktuppgifter för intresserade. Varje år behövs ett antal nya ledamöter i styrelsen och det är kul och lärorikt arbete, oavsett din tidigare erfarenhetsgrad. 

Vid upprepade störningar, börja med att prata med din granne. Om de fortsätter, var noggrann med att dokumentera tidpunkter och omfattning på störningarna. Använd gärna nedanstående blankett. När du känner att måttet är rågat, kontakta vår tekniska förvaltning för ett rättelsebrev och gör en polisanmälan.

Blankett: Störningsschema

Från den 1/1 2020 är det FT-Drift som sköter den tekniska förvaltningen.

Om du har en fråga eller är osäker på om en felanmälan behöver göras är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@tomteboda1.se

För att göra en felanmälan (t.ex. vattenskada, om det är ovanligt kallt i din lägenhet, problem i tvättstugan, lågt vattentryck i kranen etc) fyller du i formuläret på https://www.ftdrift.se/kontakt och mejlar till styrelsen@tomteboda1.se, eller ringer 08-66 90 200. Om det är brådskande, ring nämnda telefonnummer.

Felanmälan för gymredskap görs via bifogad länk: Serviceanmälan Concept Träningsredskap AB

Om något är trasigt i din lägenhet kan man kortfattat säga att du som boende ansvarar själv för alla delar som finns inne i lägenheten, t.ex fönstervred och insidan på ytterdörren, samt trasiga fönsterrutor, och brevlåda. Utsidan av fönsterkarmar och ytterdörrar (kortfattat det som kan ses som en del av fasaden) ansvarar föreningen för.

För allas trivsel vänligen respektera föreningen tider vid störande ljud. 

All ljud som kan störa din granne ska undvikas mellan:

 • 22:00 - 07:00 vardagar
 • 00:00 - 08:00 helger

 

Observera att renoveringar som borrning och spikning ska ske på vardagar mellan kl. 07:00 - 20:00 eller helger mellan kl. 10:00 - 18:00.

Kl. 18:30 - 19:00 (1:a och 3:e onsdagen i månaden)

Du kan träffa delar av styrelsen i styrelserummet mitt emot tvättstugan mellan kl 18.30 och 19.00. Datum för träffa styrelsen finns uppdaterade under fliken Nyheter. Anmälan och uppsägning av parkeringsabonnemang, tillgång till gym/bastu, nyckelbrickor och tvättstugelåskolvar kan ordnas under dessa tider. Kommande träffa-styrelsen-tider hittar ni under fliken "Nyheter".

 • Tvättstugan är öppen mellan 07-22.30.
 • Bokning av tvättmaskiner sker på låstavlorna mittemot ingången.
 • För allas trivsel, följ reglerna på dörren!


OBS!
Felanmälan för tvättstugan sker till vår tekniska förvaltare FT-drift.

Varje boende ansvarar själv för att teckna eventuellt TV-abonnemang (självklart frivilligt). T.ex kan du beställa TV via bredbandet genom föreningens internetleverantör Stockholms Stadsnät. För att göra detta tar du själv kontakt med Stockholms Stadsnät.

Genom din internetabonnemang, som ingår i din månadsavgift, kan du också titta på TV via streamingtjänster så som t.ex SVT-play.

Den 2022-04-01 bytte föreningen nätverksleverantör från Ownit till Stockholms Stadsnät. 

Ventilationen sker med frånluft, fläktarna finns på taket. Åtta lägenheter delar på varje fläkt. Det är ej tillåtet att täppa till kanalen, detta leder till att andra lägenheter får ökat undertryck och lägre temperatur.