Uppdatering: 2021-12-16 

Från och med årsskiftet införs nya regler avseende föreningens parkeringstillstånd. 
– Endast medlemmar och 1:a handshyresgäster skrivna på Fogdevreten 4-14 har rätt att teckna abonnemang
– Endast ett abonnemang per lägenhet
Dessa ändringar gäller även de som idag har flera abonnemang och/eller är skrivna på annan adress.

Vi har pausat nyförsäljningen av p-tillstånd längst med gatan. Däremot kan du teckna abonnemang via Aimos kundtjänst (per telefon) som gäller på nedre parkeringsdäcket.

Billigaste alternativet är att teckna 3 månader.
kundservice@aimopark.se