Vi har pausat nyförsäljningen av p-tillstånd längst med gatan. Däremot kan du teckna abonnemang via Aimos kundtjänst (per telefon) som gäller på nedre parkeringsdäcket.

Billigaste alternativet är att teckna 3 månader.
kundservice@aimopark.se