Beslut om avgiftshöjning

Hej medlemmar,

Nu har vi i styrelsen landat i att avgiften höjs med 10% från 1/4-2024. Detta innebär att ni kommer se förändringen på nästa utskick av avier.

Vi i styrelsen följer kostnadsutvecklingen på drift samt ränta och vi vill flagga att ytterlige höjning kan behövas. Detta kommer till mycket avgöras av världsläget.