Cykelrensning

Styrelsen har beslutat att det är dags för en ny cykelrensning. Samtliga cyklar kommer att märkas upp med band som lätt kan tas bort av ägaren.

De cyklar som har kvar bandet efter 1 december kommer omhändertas. Omhändertagna cyklar kommer att förvaras i 3 månader.

Efter tre månader skänker föreningen bort de cyklar som ingen krävt tillbaka till välgörande ändamål. I fall du saknar din cykel, kontakta styrelsen via styrelsemailen. styrelsen@tomteboda1.se

Uppklippta lås kommer inte att ersättas.

OBS!

Utrensningen är en del i styrelsens arbete för att upprätthålla ett städat intryck i föreningen. Vi vill i samband med detta påminna om att det inte är tillåtet att förvara sin cykel på loftgångarna.

Det är heller inte tillåtet att ha andra föremål på loftgångarna/våra allmänna utrymmen som påverkar brandsäkerhet och utrymningsmöjlighet. Det ska finnas ett utrymme på minst 90 centimeter för passage. Utrymmet utanför lägenheten är inte en del av lägenheten och är inte ämnat för förvaring tex av cykel, städ- och renoveringsmaterial. Mindre utemöbler i gott skick som lämnar önskat utrymme accepteras.