Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen

Nu finns en karta över gemensamma utrymmen, t.ex tvättstuga, gym och bastu samt cykelrum på sidan För boende

Elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar

Styrelsen inför en elektronisk ansökan om andrahandsuthyrningar vilket minskar administrationen och underlättar för medlemmar. Ansöka på: https://tomteboda1.se/andrahandsuthyrning.html

Avgift vid andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att ta ut en administrativ avgift på 360 kronor i månaden vid andrahandsuthyrning. Denna avgift gäller alla andrahandsuthyrningar fr.o.m. 160201. Avgiften kommer att dyka upp på aprilavin och faktureras från 160201.

Syftet med avgiften är att täcka de kostnader, både i form av styrelsetid samt hos SBC, som föreningen har i samband med att medlemmar upplåter sina lägenheter i andra hand.

Systematiskt brandskyddsarbete

Styrelsen i föreningen jobbar enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Läs mer om vad det innebär här!

Uthyrning via Airbnb och andra förmedlingssajter

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via förmedlingssajter utan styrelsens medgivande. Detta är reglerat i Bostadsrättslagen (7 kap. 10-11§§). Läs mer på Hyresnämndens sajt. Andrahandsuthyrning med giltiga skäl över längre perioder är så klart tillåtet men kräver styrelsens godkännande.