Information från Nordrs byggarbetsplats

Nu har vi äntligen blivit klara med våra sprängningsarbeten!

Arbete kommer nu att fortsätt i olika faser.

I det rödmarkerade området kommer arbete att pågå inomhus med installationer och ytskikt och utvändigt kommer vi att arbeta med fasadarbeten.

I det grönmarkerade området kommer vi att arbete med pålningsarbete och grundläggning av betongplatta till och med sommaren, efter sommaren planeras stommontage där.

I det gulmarkerade området står vår etablering för yrkesarbetare, den kommer att stå där under hela produktionen av de gröna området.

Mvh

Nordr