Information om låstuberna

Vänligen kom ihåg följande gällande låstuberna 

  • Det går endast att hänga UNDERNYCKELN (dvs nyckeln till det undre låset) i tuben
  • Du ska BARA hänga undernyckeln i tuben (INGA andra nycklar eller nyckelringar får hänga där)
  • Lås ENDAST det undre låset när du går hemifrån på aktuell dag 

Please note the following when using the tube in the door

  • Use ONLY the small key
  • ONLY put the small key in the tube in the door (NO other keys or key rings can be put in the tube)
  • Use ONLY the small lock when leaving the apartment   

Tack för samarbetet!