Kommande avgiftshöjning

Inför nästa år kommer vi att behöva höja avgiften pga ökade kostnader. Föreningen har inte höjt avgiften på väldigt många år så det är helt naturligt att detta kommer.

I dagsläget vet vi inte exakt hur stor höjning vi faktiskt kommer att behöva, så för att kunna ta ett så korrekt beslut som möjligt kommer vi i styrelsen att ha ett möte med vår nya ekonomiska förvaltare. Mötet är planerat till mitten av januari och därefter kommer styrelsen ta beslut och meddela hur hög höjning det blir och när den träder i kraft.

Det finns även i planen att höja för parkering samt de extraförråd föreningen hyr ut. Vi ser självfallet också över utgifterna och försöker minska där vi kan.