Motioner till årsstämma

Hej medlemmar,

Stämman kommer att hållas den 29/5.
Som en stående punkt har vi motioner, alltså förslag från er medlemmar.
För att dessa ska kunnas tas upp på stämman behöver de vara styrelsen tillhanda senast 30/4. Det går utmärkt att maila in på styrelsemailen eller lägga i brevinkastet på dörren till styrelserummet.

Tänk på att motioner har en del krav på utformning. Läs mer om motioner och de krav som finns på https://www.bostadsratterna.se/aemnen/m/motion

Med vänlig hälsning,
Styrelsen