Badrum

Stambyte och badrumsrenovering

Stambyte

Att göra ett stambyte är en nödvändig underhållsåtgärd. Vattenledningar och rörstammar slits ut efter hand och måste bytas för att förhindra omfattande vatten- och avlopps läckor. Detta innebär att alla vattenledningar och avloppsrör i huset byts ut. Rören är svåra att komma åt då de sitter bakom väggar och under golv. Det är därför nödvändigt att  renovera badrummen samtidigt. Det kommer att komma en kallelse till extrastämma.

Preliminär planering

 • Börjar första kvartalet 2022 med hus 4.
 • Stambyte görs vertikalt, plan 4, 3, 2 och 1.
 • Arbetet tar c:a 8 veckor och under den tiden kommer det inte vara möjligt att nyttja kök eller badrum.
 • Vattnet i lägenheten kommer vara avstängt.
 • Under stambytet tiden ska det finnas dusch och toalett utomhus.
 • Byte av köksblandare, vattenlås och vattenrör (allt bytss för att garantier ska gälla).
 • Besiktning av några lägenheter kommer utföras under maj månad. Innan stambytet inleds kommer entreprenören utföra en egen besiktning.
 • Vill ni renovera köket under tiden MÅSTE ni göra den genom entreprenören för att garantin ska gälla. Ni kan inte fixa det själva.

Badrummen kommer utrustas enligt följande: 

 • Helkaklat med klinkergolv, större mått på kaklet
 • Golvvärme (lägenhetsinnehavaren betalar själv elkostnad)
 • Dusch, glasvägg
 • Badrumsskåp med belysning och eluttag.

Du kan bo kvar i din lägenhet under ett stambyte men många väljer att lämna sina lägenheter under stambytet. Detta är förståeligt med tanke på allt oljud, damm, avstängningar av vatten och el samt alla hantverkare som vistas inne i lägenheten vid olika tidpunkter. Eventuella kostnader som uppstår vid alternativt boende står inte föreningen för utan bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Om ni vill extra utrusta ert nya badrum får ni förhandla med entreprenören och bekosta det själva. Närmare information kommer efter upphandling med entreprenören.

Brandvarnare och inköp

Nu är hösten här med allt vad det innebär och att tända ljus är definitivt en stämningshöjare många av oss gör. Så eftersom vi är inne i den säsongen så ber vi er tänka lite extra på brandvarnare, detta är för er egna säkerhet men också för era grannars säkerhet.

Skulle det börja brinna är det också viktigt att vi håller loftgångarna så fria som möjligt, detta innebär inte att vi ska tömma loftgångarna men att vi inte har för mycket där ute som skulle kunna vara i vägen vid en eventuell utrymning. Enligt brandföreskrifter bör man ha minst 90 cm utrymme för att ta sig ut på ett säkert sätt. Så kontrollera gärna vilket utrymme du har mellan dina saker och räcket.

När vi ändå är inne på området loftgångar vill vi gärna påpeka att dessa tillhör föreningen och inte lägenhetsinnehavaren. Det är så trivsamt med de mindre cafémöblerna, blomkrukorna och liknande. Detta vill vi så klart behålla, så kom gärna ihåg att loftgångarna inte är till för att lagra saker. Detta har vi förråd och cykelrum för. För de som har fullt i sitt förråd finns möjligheten att kontakta styrelsen för att ställa sig i kö till extraförråd man kan hyra.

Om du behöver köpa något:

 • Brandvarnare finns tyvärr inte att köpa av styrelsen.
 • Låskolvar till tvättstugebokning 250 kr
 • Nyckelbricka till portar,tvättstuga, cykelrum etc. 200 kr

Avgiftsfria månader

Viktig information till bostadsrättsinhavare !

BRF Styrelse har beslutat om avgiftsfria månader juli till och med december 2021. Observera att det endast är bostadsavgiften som berörs av detta beslut och inte avgifter till el och parkering. Information om denna fråga kommer att finnas tillgänglig på kommande avier.

Important information to apartment owners!

BRF Board has decided on fee-free months July through December 2021. Please note that only the housing fee is affected by this decision and not fees for electricity and parking. Information concerning this issue will be available in future invoices.