Ta hand om varandra!

Med anledning av nuvarande situation med coronaviruset vill styrelsen påminna alla boende i föreningen om att tänka på sina medmänniskor och visa extra hänsyn i våra gemensamma utrymmen. 

Visa särskild hänsyn i gemensamma utrymmen där man är tvungen att vistas, så som trapphus och tvättstuga.

Har du en egen tvättmaskin hemma uppmuntras du att använda den i första hand för att minska antalet personer i tvättstugan och låta de som verkligen behöver använda tvättstugan få göra det ostört.

Vill du använda gymmet ska du vara extra nogrann med regöring, både för din egen skull och för andras. Tänk på att gymmet är litet och att du därför inte bör gå in om det redan är andra där. Tänk på möjligheterna att träna utomhus istället!

Håll hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena!

English

Due to the current situation with the corona virus, we want to remind all residents at BRF Tomteboda to show extra consideration in our common areas. 

If you have a washing machine in your flat, you are encouraged to use it instead of using the laundry room. Let those who need to use the laundry room do so undisturbed.

If you want to use the gym, please clean machines and tools after use, both for your own sake and for others. Keep in mind that the gym is a small limited area and that crowds should be avoided in these times. Please concider outdoor exercise instead or go back later!

Keep your heart warm, your head cold and your hands clean!