Åtgärd för problem med värmen

Hej alla medlemmar,

Vi i styrelsen har fått en del klagomål angående värmen och att den inte fungerar som den ska. Självklart måste värmen fungera! Styrelsen har i dagarna haft samtal med FT-drift samt Stambytesgruppen och en lösning har tagits fram. Redan under nästa vecka (vecka 48) kommer de påbörja arbetet med att bättra på och uppdatera vårt värmesystem. Uppdateringen innebär att risken för luftbildning minskar i systemet och att systemet inte stannar när luftbildning sker.

I och med arbetet kommande vecka kan värmen säkerligen påverkas och vi ber er ha överseende med detta så att det kan bli bättre i slutändan.