Kategori Fastighet

Inlägg som rör fastigheterna postas i den här kategorin.

Parkeringsplatserna avstängda under 28/5

Hej alla grannar med bil! Parkeringsplatserna avstängda HELA dagen 28/5 Den 28/5 kommer ett företag som heter Team Wåhlin till oss för att måla nya pakeringsrutor längs med hela gatan. Även mindre asfalteringsarbeten kommer ske. De nya platserna kommer ha…

Hyrd container till medlemmarna

Mellan 2/5 och 6/5 har vi beställt en stor container till föreningens medlemmar. Leverans sker någon gång under dagen den 2a och upphämtning sker någon gång under dagen den 6e. Vi får INTE kasta elektronik, farligt avfall, eller hushållssopor i…

Info om elförbrukningen

Hej medlemmar, Vi i styrelsen har förstått att det finns en del funderingar kring el och förbrukningen av denna. Ni har alla fått en lapp i er brevlåda under hösten/vintern med inloggningsuppgifter för att kunna följa er förbrukning på Techem.…

Uppdatering om värmen

Vi har nu haft Indoor Energy ute hos oss i föreningen som är experterna som ska hjälpa oss med värmeproblemet. De har presenterat en kortsiktig lösning och en långsiktig lösning.  Dessvärre kan vi inte genomföra den långsiktiga lösningen än. Det…

Datumen för vattenmätarinstallationerna

Vattenmätarinstallationerna kommer att mjukstarta onsdagen den 7 februari och arbetet kommer därefter att löpa på cirka 4 veckor framöver fram till den 29 februari.  Datumen blir följande: Mätarinstallationer:– Fogdevreten 4 =2024.02.07-2024.02.09 + 2024.02.12 (vecka 6+7)– Fogdevreten 8 = 2024.02.13-2024.02.16 (vecka 7)– Fogdevreten…

Fortsatta åtgärder för problem med värmen

Föreningen har dessvärre fortsatt problem med värmen i en större del bostäder. Felen är flera och påverkar olika bostäder på olika sätt. Är din element kalla? Maila då både styrelsen (styrelsen@tomteboda1.se) samt FT-drift () så att vi kan åtgärda felet.…

Åtgärd för problem med värmen

Hej alla medlemmar, Vi i styrelsen har fått en del klagomål angående värmen och att den inte fungerar som den ska. Självklart måste värmen fungera! Styrelsen har i dagarna haft samtal med FT-drift samt Stambytesgruppen och en lösning har tagits…

Snart dags för varmvattenmätare IMD

Kära medlemmar, Som ni vet kommer det att installeras mätare för varmvatten. Planen var att dessa skulle installeras nu innan jul men det kommer vi att skjuta lite på. Vi drar istället igång under januari och vi återkommer med startdatum…

Förklaring om elmätarbytet

Vi i styrelsen önskar förtydliga och ge lite mer info inför elmätarbytet. Detta kom absolut med kort varsel och dessvärre blir det så ibland. Men just nu har vi ett system som inte fungerar vilket sakta dränerar föreningens kassa. Därför…

Datumen till elmätarbytena

Föreningen byter leverantör för mätning av el. De nya mätarna kommer att börja installeras i nästa vecka med följande tidsplan: För mer information se lapparna på trapphusen eller nedan. Installation för vattenmätare kommer ske senare mot hösten.