Kategori Fastighet

Inlägg som rör fastigheterna postas i den här kategorin.

Nätverksavbrott

Inkommande fiber från Telia till föreningen är skadad och kan inte repareras idag. Planen är att reparera den imorgon. ENGLISH The incoming fiber from Telia is broken and cannot be fixed today. The plan is to repare it tomorrow.

Felanmälan av hissar

Med anledning av att hissjouren rings ut alldeles för ofta för ärenden som inte nödvändigtvis kräver att de kommer ut, har styrelsen beslutat om att från och med nu bara är styrelen som kommer godkänna att hissjouren tar sig ut…

Resultat av OVK besiktning/ventilation

Efter besiktningen (OVK, obligatorisk ventilationskontroll) upptäcktes några fel i våra hus, vilket behöver åtgärdas. De berörda lägenheterna kommer att kontaktas men här följer sammanfattningar från varje hus. Nyheten kommer kontinuerligt att uppdateras efter besiktning av varje etapp. Informationsblad samt förklaringar…

Matavfall

Från 1a januari i år ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter. Styrelsen fyller på matavfallspåsar vid behov. Vänligen läs mer här: Nu är…

Problem med varmvatten

Badrum

Just nu upplever vi problem med varmvattnet i vissa av våra hus och detta är med största sannolikhet en effekt skapad på grund av stambytet och det gamla system vi har. Men Stambytesgruppen och FT-drift håller på att felsöka för…

Information från SBC

Från årsskiftet kommer IMD (individuell mätning och debitering) att börja debiteras varje månad. Därav kommer elen att betalas månadsvis tillsammans med avgiften. Ni kan läsa mer om detta på SBC.

Planerat avbrott av fjärrvärmeleverans

Badrum

Information från Norrenergi, se dokument. Nu bygger vi om vårt fjärrvärmenät och därför behöver vi stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan: Torsdagen den 20 oktober kl. 08:00 – 20:00 Berörda fastigheter är: Fogdevreten 2, 6, 11-15, 4-14 Värme…

Akut vattenavstängning!!

Badrum

Uppdatering 20/9 Under måndagen 19/9 gick en rostad ledning sönder pga vibrationer. För att undvika detta igen kommer Nordr lägga en ny ledning provisoriskt då befintliga är väldigt gammal och rostig, avbrott kommer att ske under nästa vecka och Nordr…

Information om värmesystem

Information 26/10 Nu kan ni kontakta Stambytesgruppen för att få elvärmefläkt. Information 19/9 Det är störningar i värmesystemet på Brf Tomteboda 1. Det beror till stor del på arbeten med stamrenoveringen. FT drift har vart uppe i undercentralen som betjänar Fogdevreten…

Fönsterbyte

Uppdaterad 8/2-2023 Nedan hittar ni informationsblad och planering inför fönsterbyte loftgångar som startar 2023-02-20 OBS! Fönsterbyte kommer inte ske på våning 4 hus 4, 8, 10 och 14. Bostadsinformaiton Fönsterbyte Brf Tomteboda Tidplan Fönsterbyte Hus 4,6,8,12,14 Tidplan Hus 10 Uppdaterad…