Datumen för vattenmätarinstallationerna

Vattenmätarinstallationerna kommer att mjukstarta onsdagen den 7 februari och arbetet kommer därefter att löpa på cirka 4 veckor framöver fram till den 29 februari.  Datumen blir följande:

Mätarinstallationer:
– Fogdevreten 4 =2024.02.07-2024.02.09 + 2024.02.12 (vecka 6+7)
– Fogdevreten 8 = 2024.02.13-2024.02.16 (vecka 7)
– Fogdevreten 10 = 2024.02.19-2024.02.23 (vecka 8)
– Fogdevreten 14 = 2024.02.26 (vecka 9)

Enbart programmering:
– Fogdevreten 14 = 2024.02.27
– Fogdevreten 12 = 2024.02.28
– Fogdevreten 6 = 2024.02.28

2024.02.29 = Eventuell uppsamlingsdag för lägenheter som inte kunnat besökas samt för kalibrering av vårt fjärravläsningssystem. 

För mer information se lapparna på trapphusen. Om det är någonting ni behöver informera IMD om innan det planerade arbetet eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Sofia Iwars från IMD.

Sofia Iwars
Direkt: 010 202 28 06
E-post: sofia.iwars@imd-system.se