Datumen till elmätarbytena

Föreningen byter leverantör för mätning av el. De nya mätarna kommer att börja installeras i nästa vecka med följande tidsplan:

  • Fogdevreten 4                        4-5 september
  • Fogdevreten 8                        6-7 september
  • Fogdevreten 10                      8, 11, 12 september
  • Fogdevreten 14                      12-14 september
  • Fogdevreten 6                        14-15 september
  • Fogdevreten 12                      14-15 september

För mer information se lapparna på trapphusen eller nedan.

Installation för vattenmätare kommer ske senare mot hösten.