Fortsatta åtgärder för problem med värmen

Föreningen har dessvärre fortsatt problem med värmen i en större del bostäder. Felen är flera och påverkar olika bostäder på olika sätt.

Är din element kalla? Maila då både styrelsen (styrelsen@tomteboda1.se) samt FT-drift (https://www.ftdrift.se/kontakt) så att vi kan åtgärda felet. En av felen är att termostaten i elementen inte fungerar som den ska. Det andra felet är att under v48 uppgraderades vårt värmesystem för att ta bort problemet med luft i systemet, men dessvärre måste element som har problem sen tidigare åtgärdas manuellt.

Är dina element varma? Då är det troligtvis ventilationen som tar in mycket kall luft utifrån, vilket märks extra mycket under de kalla dagar vi nu har haft. Ventilationen i föreningen har nyligen justerats och rör har städats, vilket har skapat större luftflöden. Styrelsen arbetar med Ventexpert för att justera luftflödena under v49.

Slutligen vill vi även säga att styrelsen tar detta problem på stort allvar och tillsammans med Stambytesgruppen, FT-drift och Ventexpert försöker vi göra vad vi kan. Vi har även ett mindre antal värmefläktar som lånas ut. Kontakta styrelsen på vår mail (styrelsen@tomteboda1.se) för mer information.