Information från Nordrs arbetsplats

Information från Norder:

De kommande månaderna kommer arbete att förflyttas från Solnavägen upp till i slänten mot Brf Tomteboda.
Område i rött = Ledningsflytt som pågår fortsätter längs med hela Solnavägen förbi etapp 3 väntas pågå till mitten av februari. Området används sedan för spontning inför grundläggning och transportsträcka för
bygget under hela byggtiden.
Blått streck = Där sågar vi i för tillfället i berget samt borrar för tätsöm inför sprängning av berg. Arbete med sågning och borrning kommer att pågå längs med den sträckan preliminärt fram till mars.
Område i grönt = Yta som ska sprängas och berg som ska forslas bort innan grundläggning. Förväntas
pågå fram till och med april.