Information från Nordrs arbetsplats

De kommande månaderna kommer arbete att övergå från markarbeten i vår första etapp till arbeten med
bottenplatta och stomresning.


Område i blått = Arbete med sprängning och utforsling av berg. Sprängningsarbete beräknas vara klara
under v17. Arbete med utforsling av berg pågår några veckor till efter det.


Blå markerad fyrkant = Ungefärlig placering av kran för stommontage, kommer att monteras från och med
helgen v 16.


Område i lila = Där pågår arbete med bottenplatta. Pågår fram till sommaren övergår sedan i det blå
området. Arbete kan komma att förekomma på helger.

Mer information om projektet kan du hitta på:
https://www.nordr.com/se/bostadsportal/hitta-din-bostad/haga-palett/till-salu


Mvh
Nordr

Bilaga