Information från Nordrs arbetsplats

Solnavägen 2021-10-15
FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22

Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022
Markarbeten pågår under hösten i form av fälla träd, schaktning, ledningsflytt, pålning samt
sprängning. Transport av schaktmassor. Grundläggningsarbeten av garage och hus påbörjas under vintern.

Tid och datum för sprängning
Arbetstider för markarbeten är mellan 07.00 – 19.00.
Sprängning pågår vardagar mellan 08:00-16:00 med start under v 43.

Varningssignal
Sprängningar föregås av en serie korta ljudsignaler och avslutas med en lång ljudsignal.

Besiktning och uppföljning
Inför start av sprängningsarbeten har besiktning genomförts i omkringliggande fastigheter inom
riskområdet av 50m.

Vibrationsmätningar
Vibrationsmätningar görs i samband med sprängning för att säkerställa att sprängningarna håller sig inom godkända gränsvärden.

All sprängning sker enligt gällande regelverk. Sprängningsarbetet utförs så säkert och försiktigt som möjligt.

Tidplan produktion – Övergripande skedesindelning
Mark och grundläggningsarbeten – hösten 2021
Trädfällning, markarbeten, ledningsflytt, sprängning, bortforsling av massor
• Mark och grundläggningsarbeten – vintern 2021
Markarbeten, pålning, sprängning, bortforsling av massor, grundläggningsarbeten