Information från Nordrs byggarbetsplats

De kommande månaderna under 2023 kommer följande arbete att utföras.

I det blå området fortsätter vi med stommontage av husen.

I det lila området fortsätter sprängningsarbetena, bortforsling av berg samt flytt av befintliga ledningar. Vi
kommer även att påbörja med pålningsarbete för grunden till hus och garage. Under perioden kommer vi
även att flytta vår byggetablering i sidled mot Solna.

Mvh
Nordr