Markförsäljning och styrelsearbete

På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras. 

Vi har alltså spännande år framför oss! Tyvärr är det många av nuvarande styrelse som inte har möjlighet att fortsätta. Därför söker styrelsen flertalet nya medlemmar (minst 5). Hoppas just du är intresserad! Hör gärna av dig till styrelsen.

Årsstämman kommer vara den 27/5 kl 19 i styrelserummet. Kallelse kommer separat längre fram. Det är på stämman som den nya styrelsen väljs.