Kategori Markförsäljning

Markförsäljning

Enligt informationen som gavs på stämman i december har nu föreningen behövt betala skatt på markförsäljningen, där av kommer det inte ske någon ytterligare nedsättning av insats eller utdelning. Föreningen har sedan tidigare höjt beloppet för nedsättning av insatser i…

Betalningsordern är lagd

Nytt 2022-12-10 Betalningsordern är lagd, hör av er till oss om pengarna inte har kommit in på kontot i slutet av vecka 50. Kolla gärna att summan stämmer med kolumnen Nedsättning i kronor i listan Nedsättning per lägenhet Om du…

Utbetalning av nedsättning av insatser

Styrelsen har beslutat om nedsättning av insatser enligt bifogat dokument. Nedsättning av insatser och översikt likviditet Nedsättning per lägenhet Styrelsen har tidigare samlat in information från medlemmarna för utbetalning, detta kommer nu behöva kompletteras med bifogat formulär som ska skrivas…

Nedsättning av insatser

Kära medlemmar, Det har av vår revisionsbyrå påpekats att vi eventuellt måste beskattas på markförsäljningen. När detta projektet drogs igång runt 2015 förutsatte de skattejuristerna föreningen anlitat att detta skulle vara en skattefri transaktion. Eftersom osäkerhet kring detta nu råder…

Markförsäljning och utbetalning

Inför utbetalningen behöver vi kontouppgifter till alla medlemmar. Vänligen fyll i blanketten och lämna in den till styrelsen eller skicka era uppgifter till styrelsen@tomteboda1.se. Utbetalningen är planerad att ske slutet av året. English Before the payment from the land sale,…

Beslut från extrastämman

2021-11-17 röstade stämman genom majoritet med god marginal igenom nedsättning av insatser med 99 500 000 kr i enlighet med styrelsens förslag. Se protokoll från stämman för nedsättningen för varje lägenhet. Utbetalning av nedsättningsbelopp kan ske först 12 månader efter att beslut…

Skatteverket Återbetalning av insats i en BRF

Skatteupplysningen: 0771-567 567 www.skatteverket.se Fråga/ärende: Skatteverket Återbetalning av insats i en BRF Vi är en bostadsrättsförening som har fått ett stort överskott efter en markförsäljning. Överskott kvarstår även efter kontant bekostnad av stambyte och fönsterbyte. Några andra större underhållsarbeten finns inte i närtid.…

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma onsdag den 17de november 2021 och samtliga bilagor. PM – Information om hantering av överskott Bilaga 1 – Utredning renoveringsbehov, Projektledarhuset Bilaga 2 – Tabell över nedsättning av insatser, 2 förslag Bilaga 3 – Förslag text vid…

Markförsäljning

Föreningen har nu slutfört transaktionen med Nordr och fått in 212 mkr på kontot. Preliminärt datum för extra föreningsstämma är 17:e november till vilken kallelse kommer ut senast 2 veckor innan stämman. Styrelsen undanber enskilda frågor om detta i nuläget då…