Kategori Markförsäljning

Uppdatering markförsäljning

Detaljplanen för marken som ska säljas antogs av byggnadsnämnden i Solna den 17 Nu ska ärendet även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan detaljplanen blir formellt antagen. Därefter kan planen vinna laga kraft och köpet av marken kan gå igenom.

Markförsäljning och styrelsearbete

På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras.  Vi har alltså spännande…