Påminnelse inför stämma

Påminnelse inför kommande stämma, enligt stadgar:

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast före 3/11 onsdag. Vänligen följ mallen för motion

Notera! Utifrån beräkningar utförd av styrelsen är maximalt 100 mkr avsatt för utdelning. Styrelsens beräkningar inkluderar stambyte, fönsterbyte och nödvändiga fonder för kommande underhåll, det inkluderar ej banklån på 39 mkr som föreningen har kvar.